Sammanträdestider

Nämnden sammanträder två gånger per månad i de avdelningar som prövar medicinsk forskning och en gång per månad (utom juli) i avdelningen som prövar övrig forskning. Sista ansökningsdag tillämpas inte men ansökan som kommit in till nämnden, är komplett och betald (avgiften inkommen till vårt bankgiro), senast cirka tre veckor innan sammanträdesdatum kan oftast tas med. Antalet ärenden per sammanträde är begränsat till 25 ärenden. Ett sammanträde kan därför ibland bli fullt tidigare.

Avdelningar för medicinsk forskning

Sammanträdesdatum

2017-11-15
2017-11-29
2017-12-13
2018-01-10
2018-01-24
2018-02-07
2018-02-21
2018-03-07
2018-03-21
2018-04-04
2018-04-18
2018-05-02
2018-05-16
2018-05-30
2018-06-13
2018-06-27
2018-07-11
2018-08-08
2018-08-22
2018-09-05
2018-09-19
2018-10-03
2018-10-17
2018-10-31
2018-11-14
2018-11-28
2018-12-12

 

Avdelning för övrig forskning

Sammanträdesdatum

2017-11-08
2017-12-06
2018-01-17
2018-02-14
2018-03-14
2018-04-11
2018-05-09
2018-06-07
2018-08-15
2018-09-12
2018-10-10
2018-11-07
2018-12-05

 

Anslagstavla

2017-11-14

Protokoll 2017-11-01

Medicinsk avdelning 1
2017-10-30

Elektronisk ansökan – införandet försenas

Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2017-10-26

Protokoll 2017-10-18

Medicinsk avdelning 2