Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har sitt kansli vid Uppsala universitet

I verksamheten ingår två avdelningar för prövning av medicinsk forskning, samt en avdelning för prövning av övrig forskning.

Upptagningsområde

Forskning vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag, statliga myndigheter och kommuner i Uppsala, Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

 

Anslagstavla

2018-09-24

Protokoll 2018-09-12

Övrig avdelning
2018-09-20

Kansliet

Måndagen den 24 september – tisdagen den 25 september har kansliet begränsade möjligheter att svara i telefon. Handlingar och e-post kan dock lämnas/skickas till nämnden som vanlig.
2018-09-19

Protokoll 2018-09-05

Medicinsk avdelning 1
2018-09-04

Protokoll 2018-08-22

Medicinsk avdelning 2
2018-08-28

Protokoll 2018-08-15

Övrig avdelning