Ledamöter

Regionala nämndens tre avdelningar består av en ordförande och 15 ledamöter per avdelning samt personliga ersättare för var och en. Av ledamöterna har tio vetenskaplig kompetens och de övriga fem företräder allmänna intressen.

Ledamöter och ersättare i Regionala etikprövningsnämnden Uppsala

Avdelning 1, medicinsk forskning

Ordförande

Johan Modin, rådman, administrativt ansvarig
Ersättare: Madelaine Tunudd, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Jan-Erik Broman, psykiatri
Ersättare: Fotios Papadopulos, psykiatri

Greta Edelstam, obstetrik och gynekologi
Ersättare: Anneli Stavreus-Evers, gynekologi och reproduktiv medicin

Ulla Friberg, öron- näsa- hals
Ersättare: Elisabeth Ståhle, kardiovaskulär epidemiologi

Jan Gustafsson, pediatrik
Ersättare: Maria Lodefalk, pediatrik

Marieann Högman, respirationsfysiologi
Ersättare: Peter Nygren, onkologi

Elisabeth Ronne Engström, neurokirurgi, vetenskaplig sekreterare 
Ersättare: Johanna Westerlund, cellbiologi

Christer Sundström, patologi, vetenskaplig sekreterere
Ersättare: Honar Cherif, hematologi

Lars Wiklund, anestesiologi
Ersättare: Torbjörn Karlsson, anestesiologi och intensivvård

Agneta Yngve, nutrition
Ersättare: Michael Häggman, kirurgi

Anna Cristina Åberg, geriatrik
Ersättare: Petra von Heideken Wågert, geriatrik

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Rolf Ahlzén, förtroendevald
Ersättare: Staffan Blom, förtroendevald

Tommy Berger, förtroendevald
Ersättare: Anders Bengtsson, förtroendevald

Ann-Mari Bergström, förtroendevald
Ersättare: Alf Ahlstedt, förtroendevald

Inger Högström-Westerling, förtroendevald
Ersättare: Birthe Fridh, förtroendevald

Hanna Karin Linck, förtroendevald
Ersättare: Bengt Sandblad, förtroendevald

Avdelning 2, medicinsk forskning

Ordförande

Maria Wetterstrand Hagström, rådman 
Ersättare: Per-Erik Nistér, f.d rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Per Appelros, geriatrik
Ersättare: Malin Degerman Gunnarsson, geriatrik

Kristina Arnrup, odontologi
Ersättare: Janeth Leksell, vårdvetenskap

Martin Björck, kärlkirurgi
Ersättare: Lars Hellman, immunologi

Per Blomström, kardiologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: vakant

Lars-Gunnar Gunnarsson, neurologi
Ersättare: Lina Sors Emilsson, neurobiologi och medicinsk teknik

Ulf Högberg, obstetrik och gynekologi
Ersättare: Torbjörn Linde, invärtesmedicin

Martin Höglund, hematologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Margareta Möller, vårdvetenskap

Tom Lundin, psykiatri
Ersättare: Lisa Ekselius, psykiatri

Anna Sarkadi, pediatrik
Ersättare: Mats Eriksson, pediatrik

Susanne Tornhamre, biomedicin
Ersättare: Håkan Melhus, klinisk farmakologi

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Helena Busch-Christensen, förtroendevald
Ersättare: Erik Åkerlund, förtroendevald

Ingrid Fredriksson, förtroendevald
Ersättare: Kerstin Åkesson, förtroendevald

Filip Jovicic, förtroendevald
Ersättare: Ingalill Persson, förtroendevald

vakant
Ersättare: Görel Korkman Malinaric, förtroendevald

Margaretha Åkerlind Skuteli, förtroendevald
Ersättare: Margareta Grönqvist

Avdelning 3, övrig forskning 

Ordförande

Erik Göransson, f.d. rådman
Ersättare: Eva Frånlund Althin, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens 

Lena Almqvist, psykologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Arto Hiltunen, klinisk psykologi

Daniela Andrén, nationalekonomi
Ersättare: Gun Sundberg, nationalekonomi

Gunilla Carstensen, sociologi
Ersättare: Anne Lillvist, pedagogik 

Önver Cetrez, religions- och kulturpsykologi
Ersättare: vakant

Marie-Louise Danielsson-Tham, livsmedelshygien
Ersättare: Iordanis Kavathatzopoulos, människa- och datainteraktion

Marie-Louise Hall-Lord, omvårdnad
Ersättare: Kristina Haglund, vårdvetenskap

Staffan Hygge, miljöpsykologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Per-Erik Olsson, utvecklingsbiologi

David O. Kronlid, etik och didaktik
Ersättare: Folke Tersman, filosofi

Niclas Månsson, pedagogik
Ersättare: Eva Hultin, pedagogik

Greta Ågren, etologi
Ersättare: Minna Gräns, rättsvetenskap

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Sture Beckman, förtroendevald
Ersättare: Olof Johansson, förtroendevald

Barbro Larsson, förtroendevald
Ersättare: Malin Prenkert, förtroendevald

vakant
Ersättare: Rigmor Åkesson, förtroendevald

Gert Ohlsson, förtroendevald
Ersättare: Kenneth Johannesson, förtroendevald

Michael Williams, förtroendevald
Ersättare: Kerstin Monk, förtroendevald

 

Anslagstavla

2018-11-20

Protokoll 2018-11-07

Övrig avdelning
2018-11-14

Protokoll 2018-10-31

Medicinsk avdelning 1
2018-10-30

Protokoll 2018-10-17

Medicinsk avdelning 2
2018-10-23

Protokoll 2018-10-10

Övrig avdelning
2018-10-18

Protokoll 2018-10-03

Medicinsk avdelning 1