Ansökan

2017-01-31

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Anslagstavla

2017-12-12

Protokoll 2017-11-29

Medicinsk avdelning 1
2017-11-22

Protokoll 2017-11-15

Medicinsk avdelning 2
2017-11-21

Protokoll 2017-11-08

Övrig avdelning