Ansökan

2017-01-31

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Anslagstavla

2018-07-17

Protokoll 2018-07-11

Medicinsk avdelning 2
2018-07-10

Protokoll 2018-06-27

Medicinsk avdelning 1
2018-06-25

Protokoll 2018-06-13

Medicinsk avdelning 2
2018-06-21

Protokoll 2017-06-07

Övrig avdelning
2018-06-12

Protokoll 2018-05-30

Medicinsk avdelning 1