Ansökan

2017-01-31

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Anslagstavla

2018-04-26

Protokoll 2018-04-18

Medicinsk avdelning 2
2018-04-24

Protokoll 2018-04-11

Övrig avdelning
2018-04-18

Protokoll 2018-04-04

Medicinsk avdelning 1
2018-04-04

Protokoll 2018-03-21

Medicinsk avdelning 2
2018-03-28

Protokoll 2018-03-14

Övrig avdelning