Ansökan

2017-01-31

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Anslagstavla

2018-10-18

Protokoll 2018-10-03

Medicinsk avdelning 1
2018-10-02

Protokoll 2018-09-19

Medicinsk avdelning 2
2018-09-24

Protokoll 2018-09-12

Övrig avdelning
2018-09-19

Protokoll 2018-09-05

Medicinsk avdelning 1
2018-09-04

Protokoll 2018-08-22

Medicinsk avdelning 2