Anslagstavlan

Anslagstavla

2018-09-24

Protokoll 2018-09-12

Övrig avdelning
2018-09-20

Kansliet

Måndagen den 24 september – tisdagen den 25 september har kansliet begränsade möjligheter att svara i telefon. Handlingar och e-post kan dock lämnas/skickas till nämnden som vanlig.
2018-09-19

Protokoll 2018-09-05

Medicinsk avdelning 1
2018-09-04

Protokoll 2018-08-22

Medicinsk avdelning 2
2018-08-28

Protokoll 2018-08-15

Övrig avdelning
2018-08-23

Protokoll 2018-08-08

Medicinsk avdelning 1
2018-07-17

Protokoll 2018-07-11

Medicinsk avdelning 2
2018-07-10

Protokoll 2018-06-27

Medicinsk avdelning 1
2017-08-30

Nämnden har flyttat

Nämnden har flyttat till Segerstedthuset i Uppsala. Postadress är som tidigare Box 1964, 751 49 Uppsala. Godsadress för bud är von Kraemers allé 4.
2017-01-31

Ansökan

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.