Anslagstavlan

Anslagstavla

2018-04-26

Protokoll 2018-04-18

Medicinsk avdelning 2
2018-04-24

Protokoll 2018-04-11

Övrig avdelning
2018-04-18

Protokoll 2018-04-04

Medicinsk avdelning 1
2018-04-04

Protokoll 2018-03-21

Medicinsk avdelning 2
2018-03-28

Protokoll 2018-03-14

Övrig avdelning
2018-03-20

Protokoll 2018-03-07

Medicinsk avdelning 1
2018-03-01

Protokoll 2018-02-21

Medicinsk avdelning 2
2018-02-27

Protokoll 2018-02-14

Övrig avdelning
2018-02-16

Protokoll 2018-02-07

Medicinsk avdelning 1
2017-08-30

Nämnden har flyttat

Nämnden har flyttat till Segerstedthuset i Uppsala. Postadress är som tidigare Box 1964, 751 49 Uppsala. Godsadress för bud är von Kraemers allé 4.
2017-01-31

Ansökan

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.