Anslagstavlan

Anslagstavla

2017-11-14

Protokoll 2017-11-01

Medicinsk avdelning 1
2017-10-30

Elektronisk ansökan – införandet försenas

Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2017-10-26

Protokoll 2017-10-18

Medicinsk avdelning 2
2017-10-25

Protokoll 2017-10-11

Övrig avdelning
2017-10-18

Protokoll 2017-10-04

Medicinsk avdelning 1
2017-09-28

Protokoll 2017-09-13

Övrig avdelning
2017-09-28

Protokoll 2017-09-20

Medicinsk avdelning 2
2017-09-20

Stödmall forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument.
2017-09-20

Protokoll 2017-09-06

Medicinsk avdelning 1
2017-08-30

Nämnden har flyttat

Nämnden har flyttat till Segerstedthuset i Uppsala. Postadress är som tidigare Box 1964, 751 49 Uppsala. Godsadress för bud är von Kraemers allé 4.
2017-08-29

Protokoll 2017-08-23

Medicinsk avdelning 2
2017-08-29

Protokoll 2017-08-09

Medicinsk avdelning 1
2017-08-18

Protokoll 2017-08-08

Övrig avdelning
2017-01-31

Ansökan

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.