Anslagstavlan

Anslagstavla

2018-07-17

Protokoll 2018-07-11

Medicinsk avdelning 2
2018-07-10

Protokoll 2018-06-27

Medicinsk avdelning 1
2018-06-25

Protokoll 2018-06-13

Medicinsk avdelning 2
2018-06-21

Protokoll 2017-06-07

Övrig avdelning
2018-06-12

Protokoll 2018-05-30

Medicinsk avdelning 1
2018-05-29

Protokoll 2018-05-16

Medicinsk avdelning 2
2018-05-23

Protokoll 2018-05-09

Övrig avdelning
2017-08-30

Nämnden har flyttat

Nämnden har flyttat till Segerstedthuset i Uppsala. Postadress är som tidigare Box 1964, 751 49 Uppsala. Godsadress för bud är von Kraemers allé 4.
2017-01-31

Ansökan

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.