Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå har sitt kansli vid Umeå universitet

I regionala nämndens verksamhet ingår två avdelningar. En avdelning för prövning av medicinsk forskning, samt en avdelning för prövning av övrig forskning.

Upptagningsområde

Forskning vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet, samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter och kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

 

 

 

 

 

Anslagstavla

2017-10-30

Digital ärendehantering - införandet försenas

Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2017-09-20

Stödmall - Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument, på höger sida.
2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.