Ledamöter

Regionala nämndens två avdelningar består av en ordförande och 15 ledamöter per avdelning, samt personliga ersättare för var och en vid respektive avdelning. Av ledamöterna har tio stycken per avdelning vetenskaplig kompetens - de övriga fem företräder allmänna intressen.

Ledamöter och ersättare regionala etikprövningsnämnden Umeå

2017-01-01 - 2019-12-31

Avdelningen för medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Anders Iacobæus f.d hovrättspresident
Ersättare: Agneta Ögren, lagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Inge Axelsson, docent, pediatrik
Ersättare: Sven Arne Silfverdal, docent, pediatrik

Lars Bläckberg, universitetslektor, biovetenskap
Ersättare: Astrid Norberg, professor emeritus, omvårdnad

Tomas Brännström, professor, medicinsk biovetenskap, patologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Peter Eriksson, docent, medicin

Sture Eriksson, professor, geriatrik
Ersättare: Hugo Lövheim, docent, geriatrik

Ulrika Petterson Kymmer, docent, klinisk farmakologi
Ersättare: Peter Munch Andersen, professor, neurologi

Ronnie Lundström, professor medicinsk teknik
Ersättare: Lennart Johansson, professor, medicinsk strålningsfysik

Margareta Molin Thorén, professor, odontologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Malin Brundin, universitetslektor, odontologi

Jenny Persson, professor, tumörbiologi, molekylärbiologi
Ersättare: Malin Olsson, docent, omvårdnad

Henrik Antti, professor, bioinformatik, metabolomik, kemometri, cancer
Ersättare: Birgitta Bernspång, professor, arbetsterapi

Mats Lundström, lektor, psykiatrisk omvårdnad
Ersättare: Ove Hellzén, professor, psykiatrisk omvårdnad

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Elisabeth Larsson, handläggare
Ersättare: Lars Jansson, konsult

Elisabeth Lindberg, gymnasielärare
Ersättare: Annica Nilsson, undersköterska

Per-Erik Lundmark, lokförare
Ersättare: Hans Modig, läkare

Mattias Karlsson, oppositionslandstingsråd
Ersättare: Anna-Lena Danielsson, nämndordförande

Zeth Olsson, säljare
Ersättare: David Adervall, utredare

 

Avdelning för övrig forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Pia Sandeskog, hovrättsråd
Ersättare: Karin Granholm, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Johan Hellström, docent, statsvetenskap
Ersättare: Eivind Torp, docent, juridik

Staffan Karp, docent, pedagogik
Ersättare: Viola Boström, universitetslektor, juridik

Urban Lindgren, professor, kulturgeografi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Einar Holm, professor, kulturgeografi

Gerhard Nordlund, docent, pedagogik
Ersättare: Erna Danielsson, docent, sociologi

Minna Lundgren, universitetslektor, sociologi
Ersättare: Jonas Edlund, professor, sociologi

Gunilla Strandberg, professor, omvårdnad
Ersättare: Gunnevi Sundelin, professor, hälsovetenskap

Anna Ståhlbröst, bitr professor, informationssystem
Ersättare: Karin Sporre, professor, pedagogik

Ingrid Zakrisson, docent, psykologi
Ersättare: Joaquim JF Soares, professor, psykologi

Eva Lindh Waterworth, professor, informatik
Ersättare: Mikael Wiberg, professor, informatik

Marie Wiberg, professor, statistik, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Karolina Parding, professor, sociologi, arbetsvetenskap

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Lars-Göran Brandt, integrationsdirektör
Ersättare: Karin Ekblom, administratör

Lena Brännholm, förskolechef
Ersättare: Lennart Johansson, psykolog

Carin Hasslow, präst
Ersättare: Glenn Berggård, universitetsadjunkt

Marie-Louise Bystedt, vårdlärare
Ersättare: Anna-Karin Nilsson, kemist

Mats Olofsson, journalist
Ersättare: Ingrid Flodin, ombudsman

 

Anslagstavla

2017-10-30

Digital ärendehantering - införandet försenas

Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2017-09-20

Stödmall - Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument, på höger sida.
2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.