Kontakter

Regionnämnden har sitt kansli vid Umeå universitet. Nedan hittar du samtliga kontaktuppgifter till oss

Adress:

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

Samverkanshuset, Universitetsområdet

901 87 Umeå

Kontakt:

E-post: epn@adm.umu.se

Tanja Gyldén
Tel. 090-786 72 52

tanja.gylden@umu.se

Ingela Engman Sköld (60%)
Tel. 090-786 72 53

ingela.engman.skold@umu.se

 

Organisationsnummer: 20 22 00-1586

Bankgironr för avgiften: 201-6038

Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE 1112 0000 0001 2810 1046 54
Swiftcode: DABASESX
Bank: Danske Bank

Anslagstavla

2017-10-30

Digital ärendehantering - införandet försenas

Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2017-09-20

Stödmall - Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument, på höger sida.
2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.