Sammanträden

Avdelningarna som prövar medicinsk forskning sammanträder varje vecka med ett kortare uppehåll under sommaren. Sista inlämningsdag tillämpas inte. Avdelningen som prövar övrig forskning sammanträder en gång i månaden och sista ansökningsdag är tre veckor före sammanträdesdatum. Uppehåll i juli månad.

 

2017

Medicinsk forskning

6 dec

 

13 dec

20 dec

Övrig forskning

7 dec

Sammanträdestider 2018 (pdf)

Anslagstavla

2017-11-20

Öppettider/telefontider i jul och nyår

Den 22, 27,28 och 29 december samt den 2,3,4 och 5 januari är kansliet öppet mellan 09:00-11:30. Vi svarar i telefon mellan 09:00-11:00 dessa dagar.
2017-08-22

Elektronisk ansökan

Det är för närvarande oklart när etikprövningsnämnderna kommer att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Mer information kommer längre fram.