Sammanträden

Avdelningarna som prövar medicinsk forskning (avdelning 1, 2, 3 och 4) sammanträder varje vecka med ett kortare uppehåll under sommaren. Sista inlämningsdag tillämpas inte. Avdelningen som prövar övrig forskning (avdelning 5) sammanträder en gång i månaden och sista ansökningsdag är tre veckor före sammanträdesdatum. Uppehåll i juli månad.

Anslagstavla

2018-09-03

Kansliet stängt onsdag den 3 oktober

Vi hänvisar till Karolinska Institutets registrator. Tfn: 08-524 865 95 . Öppet: Måndag-torsdag: 9.00-11.30,13.00-15.30.
2018-08-27

Inbjudan till seminarium

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och Stockholms medicinska biobank bjuder in till seminarium,