Sammanträden

Avdelningarna som prövar medicinsk forskning (avdelning 1, 2, 3 och 4) sammanträder varje vecka med ett kortare uppehåll under sommaren. Sista inlämningsdag tillämpas inte. Avdelningen som prövar övrig forskning (avdelning 5) sammanträder en gång i månaden och sista ansökningsdag är tre veckor före sammanträdesdatum. Uppehåll i juli månad.