Ledamöter

Regionala nämndens fem avdelningar består av en ordförande och 15 ledamöter per avdelning, samt personliga ersättare för var och en vid respektive avdelning. Av ledamöterna har tio stycken per avdelning vetenskaplig kompetens - de övriga fem företräder allmänna intressen.

Ledamöter och ersätter i regionala etikprövningsnämnden Stockholm

Avdelning 1, medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Eva Lindeblad, kammarrättsråd
Ersättare: Eva Schön-Engqvist, kammarrättsråd

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Greger Lindberg, docent gastroenterologi
Ersättare: Cecilia Williams, professor experimentell onkologi

Milita Crisby, docent geriatrik, neurologi
Ersättare: Yvonne Freund-Levi, docent psykiatri och geriatrik

Thomas Eisler, medicine doktor, ortopedi
Ersättare: Niels Lynöe, professor, socialmedicin, omvårdnad

Marianne Kristiansson, adjungerad professor rättspsykiatri
Ersättare: Anna Kähler, medicine doktor, psykiatri

Lennart Eriksson, professor patologi, klinisk cytologi
Ersättare: Pontus Aspenström, professor tumörbiologi

Jonas Persson, docent psykologi, neurovetenskap
Ersättare: Anton Arndt, professor biomekanik

Pauline Raaschou, medicine doktor klinisk farmakologi
Ersättare: Pierre Lafolie

Jon Konradsen, med. dr. pediatrik
Ersättare: Anna Svenningsson, specialistläkare

Tomas Wester, docent barn- och ungdomskirurgi, ortopedisk kirurgi
Ersättare: Mari Lundberg, docent fysioterapi, smärta, ortopedi

Henry Wilczek, docent transplantationskirurgi
Ersättare: Åsa Wheelock, docent experimentell lungmedicin

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Inger Akalla, förtroendevald
Ersättare: Maria Rydinger Kjellsdotter, förtroendevald

Birgitta Söderfeldt, förtroendevald
Ersättare: Vakans

Katarina Sjölander, förtroendevald
Ersättare: Nina Unesi, förtroendevald

Ingmar Wallén, förtroendevald
Ersättare: Katarina Adolfsson, förtroendevald

Karin Westerberg, förtroendevald
Ersättare: Rolf Lindell, förtroendevald

Avdelning 2, medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Karin Dahlin, chefsrådman
Ersättare: Kirsi Laakso Utvik, chefsrådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Pär Sparén, professor medicinsk epidemiologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Cecilia Ekéus, docent reproduktiv hälsa

Stefan Borg, docent psykiatri
Ersättare: Gunnar Edman, docent psykologi

Taher Darreh-Shori, docent farmakologi, neurovetenskap 
Ersättare: Björn Wrangsjö, docent barn- och ungdomspsykiatri

Britt Gustafsson, docent barnmedicin
Ersättare: Catarina Almqvist Malmros, professor, klinisk epidemiologi

Mats Eriksson, professor endokrinologi 
Ersättare: Nikos Papadogiannakis, docent patologi

Peter Henriksson, professor kardiologi, pedagogik
Ersättare: Catarina Nahlén Bose, medicine doktor, kardiologisk omvårdnad

Agneta Karsten, docent odontologi
Ersättare: Gunilla Sandborgh, professor odontologi

Agneta Åkesson, professor, epidemiologi, nutrition, miljömedicin
Ersättare: Joakim Dillner, professor, infektionsepidemiologi

Agneta Rydberg, docent klinisk neurovetenskap
Ersättare: Daniel Lundqvist, medicine doktor klinisk neurovetenskap, psykologi

Gabriela Spulber, medicine doktor geriatrik
Ersättare: Cecilia Stålsby Lundborg, professor folkhälsovetenskap, global hälsa

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Catarina Agrell, förtroendevald
Ersättare: Gunnar Björkman, förtroendevald

Kemo Ceesay, förtroendevald
Ersättare: Kylliki Iroegbu, förtroendevald

Christer Grunder, förtroendevald
Ersättare: Anne Ahluwalia, förtroendevald

Monica Serrander, förtroendevald
Ersättare: Ylva Wahlström, förtroendevald

Marianne Upmark, förtroendevald
Ersättare: Eva Lannerö, förtroendevald

Avdelning 3, medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Ulrika Beergrehn, hovrättsråd
Ersättare: Håkan Julius, f.d. hyresråd och myndighetschef

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Agneta Nordenskjöld, professor barnkirurgi 
Ersättare: Stefan Söderhäll, medicine doktor pediatrik, onkologi

Lennart Balk, professor toxikologi
Ersättare: Taha Hirbod Alexandersson, medicine doktor infektionssjukdomar 

Kristian Borg, professor neurologi
Ersättare: Dagmar Galter, docent neurovetenskap

Yvonne Forsell, docent psykiatri, geriatrik, psykiatrisk epidemiologi 
Ersättare: Bo Runesson, professor

Karolina Nowinski, medicine doktor, klinisk farmakologi
Ersättare: Jonas Hedlund, docent infektionssjukdomar

Ilona Koupil, professor ojämlikhet i hälsan
Ersättare: Lena Klingspor, docent klinisk bakteriologi

Tommy Linné, docent pediatrik
Ersättare: Eva Wiberg-Itzel, docent gynekologi

Anders Thörne, professor kirurgi
Ersättare: Joy Roy, docent kirurgi

Lars Ährlund-Richter, professor experimentell cancerforskning, cell- och molekylärbiologi, embryologi, stamceller
Ersättare: Guro Gafvelin, docent molekylär immunologi

Agneta Ståhle, professor fysioterapi
Ersättare: Katarina Göransson docent akutsjukvård, omvårdnad

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Lisbeth Crabo Ljungman, förtroendevald
Ersättare: Inga Näslund, förtroendevald

Michael Freimuth, förtroendevald
Ersättare: Sven-Inge Nylund, förtroendevald

Per-Arne Hammarström, förtroendevald
Ersättare: Didar Samaletdin, förtroendevald

Maria Modig, förtroendevald
Ersättare: Eva Öbom Ekdahl, förtroendevald

Mattias Thorsson, förtroendevald
Ersättare: Inga-Lill Franzén, förtroendevald

Avdelning 4, medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Annika Sandström, kammarrättslagman 
Ersättare: Christian von Szalay

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Erik Näslund, professor kirurgi 
Ersättare: Jan Gustav Jacobsson, adjungerad professor anestesi

Claudia Lampic, docent vårdvetenskap
Ersättare: Ata Ghaderi, professor psykologi

Jonas Bergh, professor onkologi
Ersättare: Elisabeth Faxelid, professor reproduktiv hälsa

Göran Elinder, professor pediatrik
Ersättare: Svetlana Lajic, docent pediatrik

Miriam Mints, docent gynekologi
Ersättare: Monica Rydell Karlsson, medicine doktor omvårdnad, hjärt- och kärlsjukdom

Susanne Frykman, docent geriatrik, neurologi
Ersättare: Elisabeth Åkesson, docent geriatrik

Nancy Pedersen, professor epidemiologi, geriatrik, psykologi
Ersättare: Maria Feychting, professor miljömedicin, epidemiologiprofessor

Johan Giesecke, professor infektionssjukdomar
Ersättare: Lena Lindeberg, docent psykologi/folkhälsovetenskap

Christina Hultman, professor psykiatri, epidemiologi
Ersättare: Brjánn Ljótsson, docent, psykologi

Olof Sköldenberg, docent ortopedi
Ersättare: Margareta Hedström, docent ortopedisk kirurgi

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Bo Bängtsson, förtroendevald
Ersättare: Olle Glimvik,förtroendevald  

Charlotte Helmersson, förtroendevald
Ersättare: Göran Mellblom , förtroendevald

Kia Hjelte, förtroendevald
Ersättare: Robert Mellberg, förtroendevald

Jörgen Bengtsson, förtroendevald
Ersättare: Lena Josefsson, förtroendevald  

Gunilla Thorsson, förtroendevald
Ersättare: Torbjörn Larsson, förtroendevald

Avdelning 5, övrig forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Agneta Eberhardt, chefsrådman
Ersättare: Anita Linder, kammarrättslagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Jenny Cisneros Örnberg, filosofie doktor statsvetenskap
Ersättare: Katrin Goldstein-Kyaga, professor etnicitet

Neda Agahi, filosofie doktor epidemiologi, socialgerontologi
Ersättare: Stefan Fors, docent, socialgerontologi

Gunnel Backenroth, professor psykologi
Ersättare: Stephan Hau, professor psykologi

Sven Ove Hansson, professor filosofi 
Ersättare: Erik Angner, filosofie doktor praktisk filosofi, nationalekonomi

Gert Helgesson, professor medicinsk etik
Ersättare: Tomas Månsson, doktor i praktisk filosofi

Niklas Rådström, professor berättande för scen, film och media
Ersättare: Karin Edvardsson Björnberg, docent, miljöfilosofi

Jerzy Sarnecki, professor allmän kriminologi
Ersättare: Anita Heber, docent kriminologi

Sten-Åke Stenberg, professor sociologi
Ersättare: Margareta Törnqvist, professor miljökemi

Marianne Sundström, professor arbetsmarknad och familj
Ersättare: Robert Erikson, filosofie doktor sociologi

David Titelman, docent psykologi
Ersättare: Iris-Corinna Schwarz, filosofie doktor psykologi

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Kerstin Espman, förtroendevald 
Ersättare: Katariina Güven, förtroendevald 

Margaretha Herthelius, förtroendevald
Ersättare: Annika Rosenberg, förtroendevald

Lena Huss, förtroendevald 
Ersättare: Anders Bergstrand, förtroendevald

Gunilla Johansson, förtroendevald 
Ersättare: Margareta Hamark, förtroendevald 

Stig Johnell, förtroendevald
Ersättare: Michael Spira, förtroendevald

 

Anslagstavla

2018-11-06

Den 23:e november

Har kansliet stängt på grund av utbildning. Vi hänvisar våra besökare till Karolinska Institutets registrator. Måndag-torsdag: 9.00-11.30,13.00-15.30 Fredag: 9.00-11.30, 13.00 -15 Tfn: 08-524 865 95 Postadress: 171 77 Stockholm Besöksadress: Nobels väg 5. Vi har även en brevlåda i entrén till Tomteboda vägen 18A. Där kan man lämna ansökningar.
2018-08-27

Inbjudan till seminarium

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och Stockholms medicinska biobank bjuder in till seminarium,