Betalning

Avgiften ska ske till nämndens bankgirokonto samtidigt eller i direkt anslutning som ansökan ges in. Ange alltid namnet på huvudansvarig forskare och del av projekttitel som referens. Bifoga även kvitto eller annan betalningsdokumentation som underlättar identifiering av betalningen.

Avgiften för ny ansökan är 5 000 kronor eller 16 000 kronor, se ansökningsblanketten. Avgiften för en ändringsansökan är 2 000 kronor.

Betalningen ska ske till nämndens bankgiro. Namn på huvudansvarig forskare samt del av projekttitel ska alltid anges som betalningsreferens. Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas. Bifoga därför alltid kvitto på betalningen eller skriv när betalningen gjordes i ansökan.

Det går inte att betala för flera ansökningar samtidigt utan endast för en ansökan åt gången.

Om en betalning efter tre månader inte kunnat kopplas till någon ansökan återbetalas den.

Vid frågor gällande avgiften kontakta  Marcus Ivan Stjernström

Betalning av avgift
Bankgiro: 794-5496

 

Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE 7612 0000 0001 2810 1056 18
Swiftcode: DABASESX
Bank: Danske Bank
Danske Bank huvudkontor
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

 Organisationsnummer: 20 22 00-1578

 

Anslagstavla

2018-11-06

Den 23:e november

Har kansliet stängt på grund av utbildning. Vi hänvisar våra besökare till Karolinska Institutets registrator. Måndag-torsdag: 9.00-11.30,13.00-15.30 Fredag: 9.00-11.30, 13.00 -15 Tfn: 08-524 865 95 Postadress: 171 77 Stockholm Besöksadress: Nobels väg 5. Vi har även en brevlåda i entrén till Tomteboda vägen 18A. Där kan man lämna ansökningar.
2018-08-27

Inbjudan till seminarium

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och Stockholms medicinska biobank bjuder in till seminarium,