Avgifter – kontot i Danske Bank stängs 28 december 2018

2018-12-04

Danske Bank kommer, som en följd av att den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm avvecklas och verksamheten övergår till den nya Etikprövningsmyndigheten, stänga kontot den 28 december 2018. Sista dagen som en inbetalning kan komma in på kontot är den 27 december 2018. Var därför ute i god tid med att betala in avgiften till den ansökan som skickas in under 2018.

Anslagstavla

2018-12-04

Avgifter – kontot i Danske Bank stängs 28 december 2018

Danske Bank kommer, som en följd av att den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm avvecklas och verksamheten övergår till den nya Etikprövningsmyndigheten, stänga kontot den 28 december 2018. Sista dagen som en inbetalning kan komma in på kontot är den 27 december 2018. Var därför ute i god tid med att betala in avgiften till den ansökan som skickas in under 2018.
2018-12-04

Ansökningar efter 31 december 2018

Den 1 januari 2019 kommer den elektroniska ansökningsblanketten som tillhandahålls i Prisma vara den enda giltiga blanketten. Det innebär att om ansökan på den gamla ansökningsblanketten lämnas in kommer den inte att vara valid i och med att ansökan har skett på ogiltig blankett. En ansökan som inte är valid kommer att avvisas.
2018-11-21

27:e och 28:e december

Har kansliet öppet 09:00-11:30.