Anslagstavlan

Anslagstavla

2017-09-15

Välkommen till seminarium om Etikprövningslagen

Följande tillfälle under hösten. Klicka på länk för anmälan.
2017-08-22

Elektronisk ansökan

Det är för närvarande oklart när etikprövningsnämnderna kommer att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Mer information kommer längre fram.