ICH/GCP

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN

Central Ethical Review Board
2004-06-28

Re the Swedish research ethics review of clinical trials and ICH/GCP

Since January 2004 the Swedish research ethics review system is regulated by law, lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. This legislation takes into account both the European convention on human rights and biomedicine and the directive 2001/20EC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the member states relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use.

The review is undertaken within six separate Regional ethical review boards involving at least two separate units for review. Each unit includes ten experienced scientists and five lay persons and is chaired by an experienced judge all elected by the government. The Central Ethical Review Board is responsible for supervision of the law except the supervision provided by the Medicinal Products Agency and the National Board of Health and Welfare and the Swedish Data Inspection Board. Appeals on decisions taken by a Regional ethical review board can be made to the Central Ethical Review Board.

 

 

Anslagstavla

2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2017-09-20

Stödmall – Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument efter Vägledning till forskningspersonsinformation.
2017-09-20

God forskningssed, VR 1708, ny delvis omarbetad version

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.