Ansökningsblankett

Ansökningsblanketten är gemensam för alla regionala etikprövningsnämnder. Ansökningsblankett och tillhörande vägledningsdokument finns under Snabblänkar till dokument. Det är viktigt att ingen gammal version av ansökningsblanketten används! Ansökningsblanketten sparas lämpligast på egna datorn, fylls i på skärmen och skrivs sedan ut.

Den gemensamma ansökningsblanketten till samtliga regionala etikprövningsnämnder gäller enligt Vetenskapsrådets föreskrifter 2012:1. 

Här hämtar du ansökningsblanketten (docx)

Instruktioner och kommentarer finns på blanketten, som till de flesta regionala etikprövningsnämnder ska sändas in i ett original och 17 kopior. Antalet kopior varierar dock mellan de regionala etikprövningsnämnderna. För mer information angående inlämning av ansökan, se respektive regional etikprövningsnämnds sida under fliken Ansökan.

Mer information finns i dokumenten: Vägledning till ansökan, Vägledning till forskningspersonsinformation, Stödmall forskningspersonsinformation samt Vägledning till forskningsplan under Snabblänkar till dokument.

Adresser och övriga kontaktuppgifter till de regionala etikprövningsnämnderna finns på respektive regional nämnds sida under fliken Kontakter.

 

Anslagstavla

2018-03-07

Kommande elektroniska ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektronisk ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts (prelimärt 1 september 2018) kommer etikprövningsnämnderna inte längre ta emot etikprövningsansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Läs mer under fliken Kommande elektroniska ansökan.
2017-09-20

God forskningssed

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (Vetenskapsrådets rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.