Sammanträdestider

Nämndens ambition är att inkomna ärenden ska behandlas så snabbt som möjligt. Nedan hittar du våra sammanträdestider

Avsikten är att nämnden ska försöka behandla de ansökningar som kommit in vid det sammanträde som infaller cirka tre veckor efter det att en fullständig ansökan, inklusive erlagd ansökningsavgift, inkommit till nämnden. Detta innebär dock inget absolut åtagande från nämndens sida, utan ska ses som en riktpunkt.

Sammanträdesschema vid regionala etikprövningsnämnden i Lund

Avdelning 1 - Medicinsk forskning

2017
12 oktober
9 november
7 december

2018
18 januari
15 februari
15 mars
12 april
8 maj
7 juni
2 augusti
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november
20 december


Avdelning 2 - Medicinsk forskning

2017
24 oktober
21 november
12 december

2018
30 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
14 augusti
11 september
9 oktober
6 november
4 december

Avdelning 3 - Övrig forskning

2017
11 oktober
8 november
6 december

2018
10 januari
7 februari
7 mars
4 april
2 maj
13 juni
15 augusti
12 september
10 oktober
7 november
12 december

 

 

Anslagstavla

2018-06-28

Sommartider 2018

Våra öppettider för sommaren:
2018-05-24

Personuppgiftsbehandling

Regionala etikprövningsnämnden i Lund har personuppgiftsansvar och behandlar personuppgifter vid bl.a. ansökningar och förfrågningar som skickas via mejl. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombudet nås via mejl till registrator@epn.lu.se.
2017-10-30

Elektronisk ansökan

Elektronisk ansökan – införandet försenas Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.