Ledamöter

Regionala nämndens tre avdelningar består av en ordförande och 15 ledamöter per avdelning, samt personliga ersättare för var och en vid respektive avdelning. Av ledamöterna har tio stycken per avdelning vetenskaplig kompetens - de övriga fem företräder allmänna intressen.

Ledamöter och ersättare i regionala etikprövningsnämnden

Avdelning 1 - Medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Peter Kristiansson, chefsrådman
Ersättare: Hanna Werth, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Lars Edvinsson, överläkare, professor, medicin
Ersättare: Johan Wennerberg, adjungerad professor, öron-, näsa-, hals specialistläkare internmedicin klinisk farmakologi

Yvonne Lundberg Giwercman, docent, forskare, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Gunilla Nordin-Fredrikson, professor, experimentell kardiovaskullär forskning

Göran Holst, universitetslektor, docent vårdvetenskap, omvårdnad
Ersättare: Gunnar Engström, professor i medicinsk epidemiologi

Carl-Magnus Kullendorff, docent barnkirurgisk tumörkirurgi
Ersättare: Ingvar Syk, docent överläkare, kirurgi

Ibe Lager, docent, överläkare internmedicin, endokrinologi-diabetologi
Ersättare: Magnus Löndahl, överläkare, endokrinologi

Rolf Ljung, överläkare, professor i pediatrik, specialistläkare barnmedicin och vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Petru Liuba, docent, överläkare kardiologi, barnmedicin

Liselott Lindh, professor, övertandläkare odontologi, specialist i oral protetik
Ersättare: Carl Johan Tiderius, docent, överläkare, ortopedi

Yvonne Ceder, docent medicinsk molekylärbiologi
Ersättare: Elisabet Englund, docent, överläkare neurovetenskap och patologi

Arkadiusz Siennicki-Lantz, medicine doktor, överläkare neurologi, geriatrik
Ersättare: Elisabet Londos, docent, överläkare enheten för klinisk minnesforskning

Anders Håkansson, docent, psykiatri och beroendemedicin
Ersättare: Lil Träskman-Bendz, seniorprofessor, psykiatri

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Åsa Egnér, präst
Ersättare: Ulrika Jörgensen, kommunpolitiker

Gertrud Ekman, förtroendevald
Ersättare: Lena Nilsson, egenföretagare

Liliana Lindström, projektledare, politiker
Ersättare: Tommy Rydfeldt, gruppledare

Lars Olin, ombudsman
Ersättare: Ilvars Hansson, elinstallatör/VD

Lars Karlsson, egen företagare
Ersättare: JanAnders Palmqvist, politiker

Avdelning 2 - Medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Karoline Fridolf, rådman
Ersättare: Linda Palmenäs, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Annelie Carlsson, överläkare, docent, diabetes celiaki 
Ersättare: Maria Elfving, överläkare, med dr, docent, barnendokrinologi

Per Katzman, överläkare, docent, endokrinologi och internmedicin 
Ersättare: Emanuel Smeds, Med dr, infektionsmedicin

Karin Leandersson, professor, immunologi 
Ersättare: Henry Svensson, adjungerad professor, kirurgi och plastikkirurgi

Bodil Ohlsson, professor, medicin 
Ersättare: Anna-Lena Berg, docent njurmedicin

Margareta Reis, docent, farmakologi, vetenskaplig sekreterare 
Ersättare: Erik Berntorp, professor, hematologi och koagulation

Anna Rignell-Hydbom, docent, forskare miljö- och arbetsmedicin
Ersättare: Carita Håkansson, docent, arbetsmiljö och balans mellan arbetsliv och privatliv

Ellen Tufvesson, docent, experimentell lungmedicin
Ersättare: Ingrid Øra, överläkare, docent, pediatrik

Eva Tuninger, överläkare, medicinsk doktor, psykiatri
Ersättare: Cecilia Mattisson, docent, psykiatri

Malin Wennström, docent, psykogeriatik
Ersättare: Aleksander Giwercman, professor, överläkare reproduktionsmedicin

Dag Wide Swensson, docent obstetrik, gynekologi och vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Stefan Hansson, professor, överläkare obstetrik och gynekologi

 

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Lars Fagerström, pensionär
Ersättare: Kristina Lindbåge, legitimerad sjuksköterska

Dónal Gaynor, lärare
Ersättare: vakans

Kerstin Gustafson, tjänstledig barnskötare, fackligt förtroendevald
Ersättare: Gunilla Lundström, f.d. journalist, filosofie doktor

Amela A Hodzic, samhällsvetare
Ersättare: Per-Arne Ljungmark, arbetsförmedlare integration

Jonas Hellsten, fastighetsskötare
Ersättare: Ingrid Karlsson, ekonom

Avdelning 3 - Övrig forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Cecilia Hanö, rådman
Ersättare: Anna Billing, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Gunilla Albinsson, docent pedagogik
Ersättare: Sari Pekkola, universitetslektor sociologi

Åsa Alftberg, filosofie doktor etnologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Helle Rydström, professor genus

Elia Psouni, Docent, psykologi 
Ersättare: Åse Innes-Ker, universitetslektor, psykologi

 
Ersättare: Staffan Karlsson, professor, omvårdnad

Ole Elgström, professor, statskunskap, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Sonja Opper, professor, nationalekonomi

Berit Wigerfelt, docent/universitetslektor, etnologi/integration
Ersättare: Tony Huzzard, professor

Göran Molin, professor mikrobiologi med fokusering på livsmedelshygien, nutrition och preventiv medicin
Ersättare: Marie Torstensson Levander, professor, hälsa och samhälle

Mina O´Dowd, professor sociologi
Ersättare: Måns Svensson, docent, rättssociologi

Bengt Sivberg, professor vårdvetenskap
Ersättare: Inger Hallström, professor pediatrisk omvårdnad

Vilhelm Persson, docent/universitetslektor, juridik 
Ersättare: Birgitta Nyström, professor, juridik

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Ulla-Britt Andersson, politiker
Ersättare: Marie Kornias Weibull, f d riksdagsledamot

Conny Bäck, ingenjör 
Ersättare: Charlotte Malmborg, nämndsekreterare

Lennart Hägglöf, konsulent 
Ersättare: Preben Karlsson, pensionär

Ann Hörnebrant-Sturesson, fysioterapeut 
Ersättare: Agneta Nordberg, egenföretagare

Esmaeil Salehi, sakkunnig 
Ersättare: Roger Sidestam, pensionär, f d ögonläkare

Anslagstavla

2018-05-24

Personuppgiftsbehandling

Regionala etikprövningsnämnden i Lund har personuppgiftsansvar och behandlar personuppgifter vid bl.a. ansökningar och förfrågningar som skickas via mejl. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombudet nås via mejl till registrator@epn.lu.se.
2017-10-30

Elektronisk ansökan

Elektronisk ansökan – införandet försenas Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.