Kontakter

Regionala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Lunds universitet. Nedan hittar du samtliga kontaktuppgifter till oss

Postadress:
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Box 133
221 00 LUND
(Hämtställe 12) 

Besöksadress:

Sandgatan 1, 223 50 Lund

Expeditionstider:
Måndag - fredag 09.00-12.00, 13.00-15.00

E-post:registrator@epn.lu.se

Kontaktpersoner:

Eva Elvstrand, administrativ sekreterare avdelning 1, medicinsk forskning
Tfn: 046-222 41 80
eva.elvstrand@epn.lu.se 

Sara Sjöberg, administrativ sekreterare avdelning 2, medicinsk forskning
Tfn: 046-222 43 12
sara.sjoberg@epn.lu.se

Lennie Reimers, administrativ sekreterare, avdelning 3, övrig forskning
Tfn: 046-222 46 16
lennie.reimers@epn.lu.se

 

 

Organisationsnummer: 20 22 00-1560
Bankgiro-nummer för avgiften: 793-9861

 Vänligen ange den huvudansvarige forskarens namn som första ord i betalningsreferensen.

 

Vid betalning från utlandet:

IBAN: SE6312000000012810105561

Swift: DABASESX
Bank: Danske Bank

Danske Bank huvudkontor
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

 

Ansökningsavgifter:

Forskning där endast en forskningshuvudman deltar 5 000 kronor 

Forskning där mer än en huvudman deltar 16 000 kronor 

Forskning där mer än en forskningshuvudman deltar, men där

samtliga forskningspersoner eller forskningsobjekt har ett omedelbart samband

med endast en av forskningshuvudmännen 5 000 kronor 

Endast behandling av personuppgifter 5 000 kronor 

Forskning som gäller klinisk läkemedelsprövning 16 000 kronor 

Ändring av tidigare godkänd ansökan 2 000 kronor 

 

 

 

 

 

 

 

Anslagstavla

2018-05-24

Personuppgiftsbehandling

Regionala etikprövningsnämnden i Lund har personuppgiftsansvar och behandlar personuppgifter vid bl.a. ansökningar och förfrågningar som skickas via mejl. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombudet nås via mejl till registrator@epn.lu.se.
2017-10-30

Elektronisk ansökan

Elektronisk ansökan – införandet försenas Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.