Sommartider 2018

2018-06-28

Våra öppettider för sommaren:

Vecka 27: Måndag, tisdag, torsdag och fredag öppet kl. 9-12. Onsdag sedvanliga öppettider.

Vecka 28: Helt stängt på fredagen. I övrigt sedvanliga öppettider.

Vecka 29: Helt stängt på fredagen. I övrigt sedvanliga öppettider.

Vecka 30: Måndag, onsdag och fredag öppet kl. 13-15. Tisdag och torsdag helt stängt.

Vecka 31: Helt stängt på fredagen. I övrigt sedvanliga öppettider.

Anslagstavla

2018-06-28

Sommartider 2018

Våra öppettider för sommaren:
2018-05-24

Personuppgiftsbehandling

Regionala etikprövningsnämnden i Lund har personuppgiftsansvar och behandlar personuppgifter vid bl.a. ansökningar och förfrågningar som skickas via mejl. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombudet nås via mejl till registrator@epn.lu.se.
2017-10-30

Elektronisk ansökan

Elektronisk ansökan – införandet försenas Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.