Regionala nämnden i Lund upphör

2018-11-27

Här kan du läsa mer om övergången till Etikprövningsmyndigheten från 2019

Den 1 januari 2019 övergår de regionala nämndernas verksamhet till Etikprövningsmyndigheten. E-post och telefon till EPNs kansli i Lund upphör därför vid årsskiftet.

Telefonnummer till Etikprövningsmyndigheten kommer att vara 010-475 08 00 och den gemensamma e-postadressen registrator@etikprovning.se.

Från 1 januari ska nya ansökningar om etikprövning göras i Prisma. Läs mer här.

När det gäller ändringsansökningar kommer information om hur dessa ska skickas in från 1 januari 2019 att komma senare.

Viktigt att veta för dig som ansöker under slutet av 2018:

  • Om ansökningar kommer in under 2018 men inte är beslutade innan årsskiftet kommer handläggningen att gå över från den regionala nämnden till Etikprövningsmyndigheten. Du som sökande får information om detta efter hand.

  • För att  minimera handläggningstiden så ber vi er att betala ansökningsavgiften så snart som möjligt för de ansökningar som inkommer till nämnden innan årsskiftet. Den 27 december 2018 är sista dagen som vi kan ta emot betalningar till vårt nuvarande bankgirokonto. Betalningar som inkommer efter den 27 december kommer att kräva särskild administration vilket kan resultera i att handläggningen av ärendet förlängs.

Anslagstavla

2018-11-27

Regionala nämnden i Lund upphör

Här kan du läsa mer om övergången till Etikprövningsmyndigheten från 2019
2018-05-24

Personuppgiftsbehandling

Regionala etikprövningsnämnden i Lund har personuppgiftsansvar och behandlar personuppgifter vid bl.a. ansökningar och förfrågningar som skickas via mejl. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombudet nås via mejl till registrator@epn.lu.se.
2017-10-30

Elektronisk ansökan

Elektronisk ansökan – införandet försenas Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.