Att tänka på vid ansökan

2009-12-16

Nedan följer information om kraven på innehåll i ansökan

  • Ansökan ska vara i 17 sorterade kopior samt ett original med originalunderskrifter
  • Underskriven av behörig företrädare, se 1:2, 9. och forskare som är huvudansvarig se 1:3, 9 i ansökan
  • CV - om ansvarig forskare inte är disputerad även handledarens CV
  • Intyg om resurser ska bifogas, se i ansökan 2:6 gäller även registerstudier
  • Forskningsplan för studien
  • Betalningsavsändare är ansvarig forskares namn samt projekttitel om utrymme finns

Anslagstavla

2018-01-18

2018-01-25

Etikprövningsnämndens kansli är stängt 10.00--13.00
2017-10-30

Elektronisk ansökan

Elektronisk ansökan – införandet försenas Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.