Sammanträdestider

Nämndens avdelningar sammanträder i genomsnitt en gång i månaden per avdelning. Den ansökan som kommit in till nämnden och är komplett och betald (avgiften inkommen på nämndens bankgiro) vid sista ansökningsdag kan oftast tas upp på sammanträde. Antalet ärenden per sammanträde är begränsat till cirka 25. Om antal inkomna, och kompletta, ärenden till ett sammanträde överstiger 25 kan därför de senast inkomna och kompletta komma att överföras till nästa sammanträde. Nedan hittar du vårt sammanträdesschema.

Sammanträdesschema 2018

Avdelningen för prövning av medicinsk forskning

 

Sammanträdesdatum 2018 Sista ansökningsdag, senast kl 15.00  
2018-01-17 2017-12-20  
2018-02-14 2018-01-22  
2018-03-21 2018-02-26  
2018-04-18 2018-03-26  
2018-05-16 2018-04-23  
2018-06-13 2018-05-21  
2018-08-15 2018-07-09  
2018-09-19 2018-08-27  
2018-10-17 2018-09-20  
2018-11-14 2018-10-22  
2018-12-12 2018-11-19  

 

Avdelningen för prövning av övrig forskning

Sammanträdesdatum 2018 Sista ansökningsdag, senast kl. 15.00
2018-01-16 2017-12-20
2018-02-13 2018-01-22
2018-03-20 2018-02-26
2018-04-17 2018-03-26
2018-05-15 2018-04-23
2018-06-12 2018-05-21
2018-08-21 2018-07-09
2018-10-03 2018-09-11
2018-11-06 2018-10-15
2018-12-11 2018-11-19

                       
 

Anslagstavla

2018-05-22

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Läs mer om i uppdaterade stöddokument anpassade till dataskyddsförordningen.
2018-03-16

Kommande elektronisk ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektroniskt ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts kommer etikprövningsnämnderna inte längre ta emot etikprövningsansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Läs mer under fliken Kommande elektroniska ansökan: www.epn.se/start/kommande-elektroniska-ansoekan/
2016-03-21

Att tänka på vid besvarande av kompletteringsbegäran