Sammanträdestider

Nämndens avdelningar sammanträder i genomsnitt en gång i månaden per avdelning. Den ansökan som kommit in till nämnden och är komplett och betald (avgiften inkommen på nämndens bankgiro) vid sista ansökningsdag kan oftast tas upp på sammanträde. Antalet ärenden per sammanträde är begränsat till cirka 25. Om antal inkomna, och kompletta, ärenden till ett sammanträde överstiger 25 kan därför de senast inkomna och kompletta komma att överföras till nästa sammanträde. Nedan hittar du vårt sammanträdesschema.

Sammanträdesschema 2018

Avdelningen för prövning av medicinsk forskning

 

Sammanträdesdatum 2018 Sista ansökningsdag, senast kl 15.00  
2018-01-17 2017-12-20  
2018-02-14 2018-01-22  
2018-03-21 2018-02-26  
2018-04-18 2018-03-26  
2018-05-16 2018-04-23  
2018-06-13 2018-05-21  
2018-08-15 2018-07-08  
2018-09-19 2018-08-27  
2018-10-17 2018-09-20  
2018-11-14 2018-10-22  
2018-12-12 2018-11-19  

 

Avdelningen för prövning av övrig forskning

Sammanträdesdatum 2018 Sista ansökningsdag, senast kl. 15.00
2018-01-16 2017-12-20
2018-02-13 2018-01-22
2018-03-20 2018-02-26
2018-04-17 2018-03-26
2018-05-15 2018-04-23
2018-06-12 2018-05-21
2018-08-21 2018-07-09
2018-09-25 2018-08-27
2018-11-06 2018-10-15
2018-12-11 2018-11-19

                       
 

Anslagstavla

2017-10-30

Elektronisk ansökan - införandet försenas

Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2016-03-21

Att tänka på vid besvarande av kompletteringsbegäran

2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med den 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.