Sammanträdestider

Nämndens avdelningar sammanträder i genomsnitt en gång i månaden per avdelning. Den ansökan som kommit in till nämnden och är komplett och betald (avgiften inkommen på nämndens bankgiro) vid sista ansökningsdag kan oftast tas upp på sammanträde. Antalet ärenden per sammanträde är begränsat till cirka 25. Om antal inkomna, och kompletta, ärenden till ett sammanträde överstiger 25 kan därför de senast inkomna och kompletta komma att överföras till nästa sammanträde. Nedan hittar du vårt sammanträdesschema.

Sammanträdesschema 2018

Avdelningen för prövning av medicinsk forskning

 

Sammanträdesdatum 2018 Sista ansökningsdag, senast kl 15.00  
2018-01-17 2017-12-20  
2018-02-14 2018-01-22  
2018-03-21 2018-02-26  
2018-04-18 2018-03-26  
2018-05-16 2018-04-23  
2018-06-13 2018-05-21  
2018-08-15 2018-07-09  
2018-09-19 2018-08-27  
2018-10-17 2018-09-20  
2018-11-14 2018-10-22  
2018-12-12 2018-11-19  

 

Avdelningen för prövning av övrig forskning

Sammanträdesdatum 2018 Sista ansökningsdag, senast kl. 15.00
2018-01-16 2017-12-20
2018-02-13 2018-01-22
2018-03-20 2018-02-26
2018-04-17 2018-03-26
2018-05-15 2018-04-23
2018-06-12 2018-05-21
2018-08-21 2018-07-09
2018-10-03 2018-09-11
2018-11-06 2018-10-15
2018-12-11 2018-11-19

                       
 

Anslagstavla

2018-07-10

Öppettider under sommaren 2018

Kansliet har under semesterperioden fr o m den 10 juli till den 14 augusti begränsad bemanning. Under vecka 30 och 31 är kansliet obemannat men kan nås via epost och vid behov finns möjlighet att lämna in handlingar kl 10.00 – 12.00.
2018-05-22

Inför augustisammanträden med inlämningsdatum senast den 9 juli.

Det är just nu många ärenden som lämnas in till nämnden. Tänk därför på att vara ute i god tid och se till att ansökan är komplett d v s korrekt ifylld, underskriven med relevanta bilagor och prövningsavgiften betald. Det går bra att skicka in ansökan med internpost och vanlig post. Vill du lämna in din ansökan personligen har kansliet öppet kl 9.00-12.00 den 9 juli.
2018-05-22

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Läs mer om i uppdaterade stöddokument anpassade till dataskyddsförordningen.