Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping har sitt kansli vid Linköpings universitet

I regionala nämndens verksamhet ingår två avdelningar. En avdelning för prövning av medicinsk forskning och en avdelning för prövning av övrig forskning.  

Upptagningsområde 

Forskning vid Linköpings universitet, Högskolan på Gotland, Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet, samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter samt kommuner i Gotlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och Östergötlands län.

 

 

                                                                                                                                                                                         

Anslagstavla

2018-04-24

Öppettider

Nämnden har begränsade öppettider och nås enklast via epost under: Valborgsmässoafton den 30 april samt fredagen den 11 maj.
2018-03-16

Kommande elektronisk ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektroniskt ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts (preliminärt 1 september 2018) kommer etikprövningsnämnderna inte längre ta emot etikprövningsansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Läs mer under fliken Kommande elektroniska ansökan: www.epn.se/start/kommande-elektroniska-ansoekan/
2018-03-15

Inför aprilsammanträden med sista inlämningsdatum den 26 mars

Det är just nu många ärenden som lämnas in till nämnden. Tänk därför på att vara ute i god tid och se till att ansökan är komplett d v s korrekt ifylld, underskriven med relevanta bilagor och att prövningsavgiften är betald. Antal ärenden per sammanträde är begränsat till cirka 25. När fler än 25 kompletta ansökningar har inkommit måste vi prioritera. Prioriterade ansökningar är kliniska läkemedelsprövningar samt kompletteringar som på nytt ska granskas på sammanträde. Därför kan de senast inkomna och kompletta komma att överföras till nästkommande sammanträde.