Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping har sitt kansli vid Linköpings universitet

I regionala nämndens verksamhet ingår två avdelningar. En avdelning för prövning av medicinsk forskning och en avdelning för prövning av övrig forskning.  

Upptagningsområde 

Forskning vid Linköpings universitet, Högskolan på Gotland, Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet, samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter samt kommuner i Gotlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och Östergötlands län.

 

 

                                                                                                                                                                                         

Anslagstavla

2018-05-22

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Läs mer om i uppdaterade stöddokument anpassade till dataskyddsförordningen.
2018-03-16

Kommande elektronisk ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektroniskt ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts kommer etikprövningsnämnderna inte längre ta emot etikprövningsansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Läs mer under fliken Kommande elektroniska ansökan: www.epn.se/start/kommande-elektroniska-ansoekan/
2016-03-21

Att tänka på vid besvarande av kompletteringsbegäran