Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping har sitt kansli vid Linköpings universitet

I regionala nämndens verksamhet ingår två avdelningar. En avdelning för prövning av medicinsk forskning och en avdelning för prövning av övrig forskning.  

Upptagningsområde 

Forskning vid Linköpings universitet, Högskolan på Gotland, Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet, samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter samt kommuner i Gotlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och Östergötlands län.

 

 

                                                                                                                                                                                         

Anslagstavla

2017-10-30

Elektronisk ansökan - införandet försenas

Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2016-03-21

Att tänka på vid besvarande av kompletteringsbegäran

2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med den 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.