Ledamöter

Regionala nämndens två avdelningar består av en ordförande och 15 ledamöter per avdelning, samt personliga ersättare för var och en vid respektive avdelning. Av ledamöterna har tio stycken per avdelning vetenskaplig kompetens - de övriga fem företräder allmänna intressen.

Ledamöter och ersättare i regionala etikprövningsnämnden

Avdelningen för prövning av medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Lars Dahlstedt, f.d. lagman, administrativt ansvarig ordförande
Ersättare: Gunilla Robertsson, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Vakant
Ersättare: Johanna Sjöwall, medicine doktor, infektionsmedicin

Elsa Dahlén, medicine doktor allmänmedicin/hjärtkärlsjukdom
Ersättare: Lars Adolfsson, professor ortopedi, handkirurgi

Gunilla Glad Mattsson, universitetslektor vårdvetenskap/barnmedicin
Ersättare: Karin Åkesson, universitetslektor, pediatrik

Staffan Hägg, professor klinisk farmakologi, psykiatri, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Ylva Böttiger, professor, klinisk farmakologi

Martin Hägglund, bitr. professor fysoterapi med inriktning epidemiologi
Ersättare: Thomas Abrahamsson, medicine doktor pediatrik, neonatologi, immunologi

Andrea Johansson Capusan, medicine doktor psykiatri, epidemiologi
Ersättare: Marie Proczkowska Björklund, adj. universitetslektor barn- och ungdomspsykiatri

Bärbel Jung, medicine doktor kirurgi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Oliver Gimm, professor kirurgi

Marit Karlsson, medicine doktor palliativ vård, geriatrik
Ersättare: Katarina Nägga, docent, geriatrik

Johnny Ludvigsson, professor emeritus barnmedicin
Ersättare: Lennart J. Nilsson, docent barnmedicin, allergologi

Mikael Wirén, biträdande professor kirurgi
Ersättare: Jan Brynhildsen, professor obstetrik/gynekologi

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Åke Aldman, medicine doktor
Ersättare: Linnéa Darell, f.d. riksdagsledamot

Saad Benatallah, undersköterska
Ersättare: Lena Skaring Thorsén, barnmorska

Inger Ekengard, överläkare
Ersättare: Anna Bodjo, dansinstruktör

Anja Uvenberg, förskollärare
Ersättare: Stefan Redéen, överläkare

Rickard Bäck, processledare
Ersättare: Maria Almesåker, kvalitetssäkringschef

Avdelningen för prövning av övrig forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Owe Horned, f.d. lagman
Ersättare: Rolf Holmgren, f.d.lagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Gerhard Andersson, professor psykologi
Ersättare: Siegbert Warkentin, professor psykologi, neurokognition

Karin Axelsson, professor informatik
Ersättare: Hans T. Sternudd, fil dr konst- och bildvetenskap

Lars Björklund, universitetslektor utbildningsvetenskap
Ersättare: Katarina Eriksson Barajas, professor pedagogik

Motzi Eklöf, docent hälsa- och samhälle/vård- och medicinhistoria
Ersättare: Elin Wihlborg, professor statsvetenskap

Kristina Gustafsson, docent socialt arbete, etnologi
Ersättare: Magnus Dahlstedt, professor socialt arbete, etniska relationer

Maria Gustavsson, professor pedagogik i arbetslivet
Ersättare: Tünde Puskas, universitetslektor kulturell och religiös mångfald i förskolan

Mikael Heimann, professor psykologi
Ersättare: Roger Carlsson, universitetslektor psykologi

Åsa Nilsson Dahlström, universitetslektor socialantropologi, kulturarv, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Kjell O. Lejon, professor religionsvetenskap, kristendomens historia

Elin Palm, universitetslektor tillämpad etik
Ersättare: Åsa-Karin Engstrand, docent, jämställdhet, social rättvisa

Lars Witell, professor företagsekonomi
Ersättare: Ali Ahmed, professor nationalekonomi

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Örjan Albihn, studievägledare
Ersättare: vakant

Rachel De Basso, medicine doktor
Ersättare: Thomas Bäuml, civilingenjör

Peter Freij, undersköterska
Ersättare: Pernilla Sjöberg, leg, sjuksköterska

Madeleine Johansson, företagare
Ersättare: Lars Vikinge, företagare

Inga Jonasson, arbetsterapeut
Ersättare: Willy Neumann, f.d. marknadschef

 

 

 

 

 

 

 

Anslagstavla

2017-10-30

Elektronisk ansökan - införandet försenas

Enligt tidigare planering skulle ett system med elektronisk ansökan införas från och med den 1 mars 2018. Systemet baseras på ärendehanteringssystemet Prisma, vilket ägs gemensamt av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Ägarna har nu beslutat att inte prioritera utvecklingen för etikprövningsnämnderna, vilket medför att erforderlig programmering inte hinns med till det planerade startdatumet. Det är för närvarande oklart när ett system med elektronisk ansökan kan tas i drift.
2016-03-21

Att tänka på vid besvarande av kompletteringsbegäran

2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med den 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.