Kontakter

Regionala nämnden har sitt kansli vid Linköpings universitet. Nedan hittar du samtliga kontaktuppgifter till oss

Postadress:

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
c/o Medicinska fakultetens kansli, plan 2
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Besöksadress: Sandbäcksgatan 7, plan 2

E-post: registrator@linkoping.epn.se

Kontaktpersoner:

Anna Alexandersson
telefon: 013 - 28 27 76
anna.alexandersson(a)linkoping.epn.se

Maria Hoffstedt
telefon: 013 - 28 27 77
maria.hoffstedt(a)linkoping.epn.se

Organisationsnummer: 20 22 00-1552

Bankgironummer för avgiften: 792 - 9052

Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE8812000000012810105499
Swift: DABASESX
Bank: Danske Bank

 

Anslagstavla

2018-04-24

Öppettider

Nämnden har begränsade öppettider och nås enklast via epost under: Valborgsmässoafton den 30 april samt fredagen den 11 maj.
2018-03-16

Kommande elektronisk ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektroniskt ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts (preliminärt 1 september 2018) kommer etikprövningsnämnderna inte längre ta emot etikprövningsansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Läs mer under fliken Kommande elektroniska ansökan: www.epn.se/start/kommande-elektroniska-ansoekan/
2018-03-15

Inför aprilsammanträden med sista inlämningsdatum den 26 mars

Det är just nu många ärenden som lämnas in till nämnden. Tänk därför på att vara ute i god tid och se till att ansökan är komplett d v s korrekt ifylld, underskriven med relevanta bilagor och att prövningsavgiften är betald. Antal ärenden per sammanträde är begränsat till cirka 25. När fler än 25 kompletta ansökningar har inkommit måste vi prioritera. Prioriterade ansökningar är kliniska läkemedelsprövningar samt kompletteringar som på nytt ska granskas på sammanträde. Därför kan de senast inkomna och kompletta komma att överföras till nästkommande sammanträde.