NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

2012-05-14

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.

VRFS 2012:1 ersätter därmed VRFS 2009:1. Det innebär att VRFS 2009:1 inte gäller längre.

Under våra "Snabblänkar till dokument" finner du även en ny version av Vägledning till ansökan samt Vägledning till forskningspersonsinformation.

Anslagstavla

2018-04-24

Öppettider

Nämnden har begränsade öppettider och nås enklast via epost under: Valborgsmässoafton den 30 april samt fredagen den 11 maj.
2018-03-16

Kommande elektronisk ansökan

Etikprövningsnämnderna arbetar för att ersätta etikprövningsansökan i pappersform med ett elektroniskt ansökningsförfarande i ärendehanteringssystemet Prisma. När det har införts (preliminärt 1 september 2018) kommer etikprövningsnämnderna inte längre ta emot etikprövningsansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Läs mer under fliken Kommande elektroniska ansökan: www.epn.se/start/kommande-elektroniska-ansoekan/
2018-03-15

Inför aprilsammanträden med sista inlämningsdatum den 26 mars

Det är just nu många ärenden som lämnas in till nämnden. Tänk därför på att vara ute i god tid och se till att ansökan är komplett d v s korrekt ifylld, underskriven med relevanta bilagor och att prövningsavgiften är betald. Antal ärenden per sammanträde är begränsat till cirka 25. När fler än 25 kompletta ansökningar har inkommit måste vi prioritera. Prioriterade ansökningar är kliniska läkemedelsprövningar samt kompletteringar som på nytt ska granskas på sammanträde. Därför kan de senast inkomna och kompletta komma att överföras till nästkommande sammanträde.