Sammanträdestider

Ansökan samt avgift ska vara oss tillhanda senast tre veckor innan sammanträdesdatum. Nedan hittar du vårt sammanträdesschema.

För att en ansökan ska behandlas av nämnden ska den vara inkommen komplett med tillämpliga bilagor, inklusive avgift senast sista ansökningsdag. Antalet ärenden som behandlas per sammanträde är begränsat till 25 stycken för att säkerställa kvalitén i samband med instudering, bedömning och handläggning.

Sammanträdesschema 2018 - 2019

Medicinsk forskning

Sammanträdesdatum   Sista ansökningsdag
8 januari 2018   18 december 2017
22 januari   20 december, onsdag
5 februari   15 januari
19 februari   29 januari
5 mars   12 februari
19 mars   26 februari
9 april   19 mars
23 april   3 april, tisdag
7 maj   16 april
21 maj   2 maj, onsdag
11 juni   21 maj
25 juni   4 juni
9 juli   18 juni
23 juli    2 juli
6 augusti   16 juli
20 augusti   30 juli
3 september   13 augusti
17 september   27 augusti
1 oktober   10 september
15 oktober   21 september, fredag
29 oktober    8 oktober
12 november    22 oktober
26 november    5 november
10 december   19 november
7 januari, 2019   17 december
21 januari   19 december, onsdag
4 februari   14 januari
18 februari   28 januari
4 mars    
18 mars    

 

Avdelning för Övrig forskning

Sammanträdesdatum Sista ansökningsdag
15 januari 2018 20 december, onsdag
12 februari 22 januari
12 mars 19 februari
16 april 26 mars
14 maj 23 april
18 juni 28 maj
13 augusti 23 juli
10 september 20 augusti
8 oktober 17 september
5 november 15 oktober
3 december 12 november
14 januari, 2019 19 december, onsdag
11 februari 21 januari
11 mars  
8 april  

Anslagstavla

2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.
2015-02-25

Etikprövning för studentarbeten och ST-arbeten

Arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning, så kallade studentarbeten, på grundnivå eller på avancerad nivå är inte forskning i etikprövningslagens mening. De behöver därmed inte prövas av den regionala etikprövningsnämnden. Vetenskapligt arbete under ST-utbildning jämställs med studentarbeten.
2014-01-10

Ny ansökan

Några saker att tänka på vid ny ansökan