Sammanträdestider

Ansökan samt avgift ska vara oss tillhanda senast tre veckor innan sammanträdesdatum. Nedan hittar du vårt sammanträdesschema.

För att en ansökan ska behandlas av nämnden ska den vara inkommen komplett med tillämpliga bilagor, inklusive avgift senast sista ansökningsdag. Antalet ärenden som behandlas per sammanträde är begränsat till 25 stycken för att säkerställa kvalitén i samband med instudering, bedömning och handläggning.

Sammanträdesschema 2017 - 2018

Medicinsk forskning

Sammanträdesdatum   Sista ansökningsdag
  6 november   16 oktober
20 november   30 oktober
  4 december   13 november
18 december   27 november
  8 januari 2018   18 december 2017
22 januari   20 december, onsdag
  5 februari   15 januari
19 februari   29 januari
  5 mars   12 februari
19 mars   26 februari

 

Avdelning för Övrig forskning

Sammanträdesdatum Sista ansökningsdag
13 november 23 oktober
11 december 20 november
15 januari 2018 20 december, onsdag
12 februari 22 januari
12 mars 19 februari

 

Anslagstavla

2017-11-03

Elektronisk ansökan – införandet försenas

2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2016-06-07

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud, PUO finns vid Sahlgrenska universitetssjukhusen, som har ändrat adress, samt vid Göteborgs universitet