Sammanträdestider

Ansökan samt avgift ska vara oss tillhanda senast tre veckor innan sammanträdesdatum. Nedan hittar du vårt sammanträdesschema.

För att en ansökan ska behandlas av nämnden ska den vara inkommen komplett med tillämpliga bilagor, inklusive avgift senast sista ansökningsdag. Antalet ärenden som behandlas per sammanträde är begränsat till 25 stycken för att säkerställa kvalitén i samband med instudering, bedömning och handläggning.

Sammanträdesschema 2018

Medicinsk forskning

Sammanträdesdatum   Sista ansökningsdag
6 augusti   16 juli
20 augusti   30 juli
3 september   13 augusti
17 september   27 augusti
1 oktober   10 september
15 oktober   21 september, fredag
29 oktober    8 oktober
12 november    22 oktober
26 november    5 november
10 december   19 november

 

Avdelning för Övrig forskning

Sammanträdesdatum Sista ansökningsdag
10 september 20 augusti
8 oktober 17 september
5 november 15 oktober
3 december 12 november

 

Anslagstavla

2018-11-07

Entrédörrar

Guldhedsgatan 5a
2018-08-05

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.