Ledamöter

Regionala nämnden är indelad i tre avdelningar bestående av en ordförande och 15 övriga ledamöter. Av de övriga ledamöterna har 10 vetenskaplig kompetens och 5 företräder allmänna intressen. Ordföranden är eller har varit ordinarie domare. Varje ledamot, inkl ordförande, har en personlig ersättare.

 

Ledamöter och personliga ersättare i regionala etikprövningsnämnden

Medicinsk forskning, Avdelning 1

Ordförande samt personlig ersättare

Göran Bodin, f d lagman
Ersättare: Märit Bergendahl, adm direktör Göteborgs tingsrätt

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Gunnar Göthberg, docent, Vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Staffan Björk, docent, Biträdande vetenskaplig sekreterare

Christina Bergh, professor obstetrik, gynekologi, reproduktionsmedicin
Ersättare: Per Örtenwall, docent, traumatologi, kirurgi

Staffan Björk, docent, registerforskning, invärtesmedicin 
Ersättare: Yvonne Wettergren, docent, molekylär medicin

Jane Carlsson, professor, arbetsterapi, fysioterapi
Ersättare: Mats Brittberg, adj professor, muskeloskeletal vävnadsregeneration

Ingrid Emanuelson, docent, pediatrik, rehabiliteringsmedicin
Ersättare: Anna Lundgren, docent, cellbiologi, immunologi, vaccinologi

Gunnar Göthberg, docent, barnkirurgi med inriktning mage-tarm
Ersättare: Sophie Lindgren, docent, anestesi, IVA

Per-Anders Jansson, professor, translationell medicinsk forskning, allmän invärtesmedicin, diabetologi
Ersättare: Bert Andersson, professor, kardiologi, hjärtsvikt

Margareta Kreuter, docent, neurologisk rehabilitering, livskvalitet
Ersättare: Ingela Henoch, docent, omvårdnad, palliativ vård

Per Ramberg, docent, parodontologi, kemisk plack-kontroll
Ersättare: Anna-Lena Östberg, docent, odontologi, epidemiologi, folkhälsa

Jan Sunnegård, docent, pediatrik, barnkardiologi
Ersättare: Max Levin, docent, onkologi, kardiologi

Hans Ågren, professor, psykiatri, särskilt affektiva sjukdomar
Ersättare: Rolf Axelsson, professor, klinisk behandlingsforskning, psykofarmakologisk forskning

 

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Bengt Andersson, f.d. socialdirektör
Ersättare: Peter Sögaard, m dr

Jane Bredin, f.d. avdelningschef
Ersättare: Karin Ström tandläkare

Britt Dovmyr
Ersättare: Ulla Buhr

Ulla-Britt Hagström, kommun- och regionpolitiker
Ersättare: Berit Frändås, f.d. rektor

Heléne Okomdal Holmgren
Ersättare: Jens Söder, elektriker

 

Medicinsk forskning, Avdelning 2

Ordförande samt personlig ersättare

Bengt Nilsson, f. d. hovrättsråd
Ersättare: Birgitta Henriksson, kammarrättsråd

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Michael Breimer, professor, Vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Karin Manhem, professor, Biträdande vetenskaplig sekreterare

Bengt Bergman, docent, lungcancer, läkemedelsbehandling, livskvalitet
Ersättare: Anna Dåderman, professor, psykologi, psykiatri, rättspsykiatri, vetenskapligt förhållningssätt

Michael Breimer, professor, kirurgi, transplantationskirurgi
Anders Bengtsson, docent, inflammation, anestesi, intensivvård

Anne Börjesson Hansson, överläkare, psykiatri, epidemiologiska studier och äldresjukdomar
Ersättare: Bo Söderpalm, psykiatri, beroende, psykofarmakologi

Helen Elden, docent, vårdvetenskap, obstetrik, gynekologi
Ersättare: Eva Dahlgren, docent, kvinnohälsa, gynekologisk endokrinologi, bottenbäckenkirurgi

Daniel Holmgren, docent, pediatrik, barnkardiologi, transplantation
Ersättare: Eva Engström, neonatologi, prematuritetsretinopati, tillväxt, nutrition

Bodil Lernfelt, docent, geriatrik, hjärt- och kärlsjukdomar
Ersättare: Lars Kölby, docent, kraniofacial kirurgi

Karin Manhem, professor, internmedicin, kardiologi
Ersättare: Ville Wallenius, docent obesitas, diabetes, obesitaskirurgi

Lars Rasmusson, professor, biomaterial, benläkning, transplantation
Ersättare: Bengt Hasséus, docent, mucosa-immunologi, premaligna och maligna orala slemhinnesjukdomar

Barbro Robertsson, universitetslektor, demens och konfusion hos äldre, vårdvetenskap
Ersättare: Sharareh Akhavan, docent, folkhälsa demens

Ola Samuelsson, docent, kronisk njursjukdom
Ersättare: Ann Ekberg-Jansson

 

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Linnéa Andersson
Ersättare: Ros-Marie Sädås, barnmorska

Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör
Ersättare: Dan Nyberg

S. Allaedin Hedayati, arbetsförmedlare
Ersättare: Roland Wanner, sjuksköterska

Bengt-Arne Reinhold, kommunalråd
Ersättare: Holger Cannerfors, sjukvårdspolitiker

Olivia Uddenberg, informationschef
Ersättare: Stig-Olov Tingbratt, regionpolitiker

 

Avdelning för Övrig forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Lars-Åke Ström, f.d. hyresråd samt administrativt ansvarig för kansliet
Ersättare: Bo Rolfson, f.d. hovrättsråd

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Jesper Lundgren, docent, Vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Bibbi Ringsby Jansson, universitetslektor, Biträdande vetenskaplig sekreterare

Johan Berlin, professor, företagsekonomi, offentlig organisation
Ersättare: Jonas Hinnfors, professor, politiska partier, migration, socialpolitik

Elisabeth Björk Brämberg, filosofie doktor, vårdvetenskap
Ersättare: Anette Skårner, docent, socialt arbete, missbruk och beroende, sexualitet

Sally Boyd, professor, sociolingvistik och tvåspråkighet
Ersättare: Anna Nordenstam, docent, litteraturvetenskap, svenskdidaktik

Kerstin Grundén, professor, informatik, systemvetenskap, social informatik, e-myndigheten, e-lärande
Ersättare: Ann Svensson, filosofie doktor, informatik, systemvetenskap, företagsekonomi, professioner

Staffan Höjer, professor, professions- och organisationsfrågor
Ersättare: Kristian Bolin, professor, hälsoekonomi

Karin Klinga Levan, professor, biomedicin
Ersättare: Eddy Nehls, docent, kultur, organisation, alkohol/droger, missbruk

Peter Korp, docent, sociologi
Ersättare: Midhat Ajanovic, lektor, film, animation, konst

Jesper Lundgren, docent, psykologi
Ersättare: Paul Hemeren, lektor, kognitionsveteskap och psykologi

Bibbi Ringsby Jansson, universitetslektor, socialt arbete, handikappforskning
Ersättare: Mikaela Starke, docent, funktionshinder, kroniska tillstånd, barn föräldrar, prostitution

Helle Wijk, docent, geriatrisk omvårdnad
Ersättare: Anne Ingeborg Berg, docent, åldrande, välbefinnande

 

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Bengt Fernström, sekreterare i handikappföreningarnas samarbetsorganisation Västra Götaland
Ersättare: Manijeh Mehdiyar, sjukvårdspolitiker

Peter Legendi, IT-chef IT, kommunikation, media
Ersättare: Robert Engström, räddningstjänsten

Lars Muregård
Ersättare: Björn Skår

Beatrice Toll
Ersättare: Leif Håkansson, ombudsman

Ingmarie Torstensson, sjukvårdspolitiker
Ersättare: Vakant

Anslagstavla

2018-11-07

Entrédörrar

Guldhedsgatan 5a
2018-08-05

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.