Ansökan

Här följer information om vad ansökan ska innehålla. Antalet ärenden som handläggs vid varje sammanträde är begränsat till 25 stycken.

Ansökan till nämnden ska bestå av ett enkelsidigt originaldokument samt 17 sorterade kopior, gärna dubbelsidigt kopierade. Erforderliga bilagor buntas och häftas ihop med ansökningsblanketten, en komplett ansökan per bunt. Bilagorna märks med nummer som motsvarar blankettens punkt nummer nio (9).

Clinical Trial Protocol: Inges i tre exemplar 
Investigator's Brochure: Ett exemplar
Gemensam EU-blankett: Ett exemplar 

Betalning

Betalning ska ske till nämndens Bankgirokonto, med angivande av vilken ansökan som avses. Som referens anges ansvarig forskares namn, vilket är lika med angivet namn under punkt 1:3 på ansökningsblanketten, ange även om plats finns, de fem första orden i titeln.

Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas i onödan.

Observera att det är inte möjligt att betala för flera ansökningar samtidigt, utan endast för en ansökan per betalning. Avgiften skall vara Etikprövningsnämnden tillhanda samma dag som sista ansökningsdag. 

För avgiftens storlek: Se ansökningsblanketten.

Begränsat antal

För att säkerställa kvalitén i samband med instudering av ansökningar samt på bedömningen och handläggandet på nämndmötena har vi beslutat begränsa antal ärenden per sammanträde till 25 stycken.

Här hämtar du ansökningsblanketten (docx)

Mer information finns i dokumenten: Bilaga till ansökan,Vägledning till ansökan, Forskningspersonsinformation och Vägledning till forskningsplan/forskningprotokoll (program) under snabblänkar till höger.

Här hittar du ansökan till strålskyddskommitté samt ytterligare information (docx)


Angående tillägg/amendments till tidigare studier: Se Vägledning till ansökan.

Organisationsnummer 20 22 00-1545

Bankgironummer för avgiften: 731-9759

Vid betalning från utlandet:

IBAN: SE02 1200 0000 0128 1010 4913
Swiftcode: DABASESX
Bank: Danske Bank

Anslagstavla

2018-11-07

Entrédörrar

Guldhedsgatan 5a
2018-08-05

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.