Ny ansökan

2014-01-10

Några saker att tänka på vid ny ansökan

Avsikten är att nämnden ska behandla de fullständiga ansökningar inklusive erlagd ansökningsavgift, som kommit till nämnden vid sammanträdet som infaller cirka tre veckor efter inlämnandet.

Nämndens ambition är att ärendena ska behandlas så snabbt som möjligt. Det innebär emellertid inget absolut åtagande från nämndens sida, utan ska ses som ett riktmärke. Antalet ansökningar som behandlas per möte är maximerade till 25 stycken

  • Ansökan ska inlämnas i ett original. Ansökningsblanketten skall vara ensidig med originalunderskrifter, samt 17 sorterade och sammanfogade kopior, gärna dubbelsidigt kopierade, en ansökan per bunt
  • Bilagorna ska numreras enligt punkt 9 i ansökningsblanketten, där också övriga bilagor kan skrivas till
  • Ansökan ska vara underskriven av behörig företrädare, se 1:2, och forskare som är huvudansvarig, se 1:3, i ansökan
  • Intyg om resurser ska bifogas (bilaga 9), se ansökan 2:6, gäller även registerstudier
  • Forskningsplan för studien ska finnas med
  • Avgiften ska ha inkommit till REPN Göteborg senast samma dag som sista ansökningsdag. Betalningsavsändare ska vara märkt med ansvarig forskares namn vilket är lika med angivet namn i 1:3, samt projekttitel om utrymme finns. Det går inte att betala för flera ansökningar på samma betalningsavi, endast en ansökan per inbetalning. Om inbetalningen är omärkt eller felaktigt märkt kan detta försena handläggningen av ansökan.
  • Bilagor för fackman inkluderas enligt följande: Studieprotokoll Clinical Study Protocol i tre exemplar, Investigator's Brochure i ett exemplar samt Gemensam EU-blankett i ett exemplar 

Mer information finns i dokumenten Vägledning till ansökan, Vägledning till forskningspersonsinformation och Vägledning till forskningsplan/forskningsprotokoll (program) som du hittar under snabblänkar till höger på www.epn.se.

Anslagstavla

2018-11-22

Begränsad bemanning Jul/Nyår

2018-08-05

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.