Kansliet obemannat

2018-08-14

Begränsad bemanning

Måndag 24 september samt tisdag 25 september kommer kansliet vara obemannat p g a utbildning.

Detta medför att sista ansökningsdag för möte 15 oktober är, som tidigare meddelat, tidigarelagd till fredag 21 september.
Kom ihåg att för att ansökan ska vara komplett så måste avgiften för ansökan finnas på vårt bankgiro-konto senast fredag 21 september.

Andra dokument, än ansökning till mötet 15 oktober, kan lämnas in på vaktmästarexpeditionen, Guldhedsgatan 5C under 24 - 25 september.

Anslagstavla

2018-08-14

Kansliet obemannat

Begränsad bemanning
2018-08-05

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.