Engelsk benämning

2017-04-25

Översättning

För att inte orsaka ytterligare förvirring och felskrivningar så kommer här de engelska benämningarna på REPN och LV

 

Regional Etikprövningsnämnden i Göteborg = The Regional ethical review board in Gothenburg

CEPN = Central ethical review board

Läkemedelsverket = Medical Products Agency

Anslagstavla

2017-12-13

Öppet jul och nyår

Bemanning
2017-11-22

Begränsad bemanning på kansliet onsdag 22 november och torsdag 23 november p g a sjukdom.

2017-11-03

Elektronisk ansökan – införandet försenas

2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp