Engelsk benämning

2017-04-25

Översättning

För att inte orsaka ytterligare förvirring och felskrivningar så kommer här de engelska benämningarna på REPN och LV

 

Regional Etikprövningsnämnden i Göteborg = The Regional ethical review board in Gothenburg

CEPN = Central ethical review board

Läkemedelsverket = Medical Products Agency

Anslagstavla

2018-11-22

Begränsad bemanning Jul/Nyår

2018-08-05

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.