Engelsk benämning

2017-04-25

Översättning

För att inte orsaka ytterligare förvirring och felskrivningar så kommer här de engelska benämningarna på REPN och LV

 

Regional Etikprövningsnämnden i Göteborg = The Regional ethical review board in Gothenburg

CEPN = Central ethical review board

Läkemedelsverket = Medical Products Agency

Anslagstavla

2017-11-03

Elektronisk ansökan – införandet försenas

2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2016-06-07

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud, PUO finns vid Sahlgrenska universitetssjukhusen, som har ändrat adress, samt vid Göteborgs universitet