Ansökningar per möte

2013-05-27

För att säkra kvalitén på handläggningen är antalet ärenden som behandlas vid varje sammanträde, begränsat till 25 stycken

För att säkerställa kvalitén i samband med instudering av ansökningar samt på bedömningen och handläggandet på nämndmötena har vi beslutat begränsa antal ärenden per sammanträde till 25 stycken.

Ansökningarna rangordnas efter det datum då respektive ansökan är komplett, det vill säga när ansökan har inkommit med alla nödvändiga bilagor. Dessutom skall fastställd avgift ha kommit in på vårt konto. Observera att det för vissa organisationer kan ta upp till fyra veckor, från betalningsorder till överföring av avgiften till vårt konto.

Anslagstavla

2018-08-05

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.
2015-02-25

Etikprövning för studentarbeten och ST-arbeten

Arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning, så kallade studentarbeten, på grundnivå eller på avancerad nivå är inte forskning i etikprövningslagens mening. De behöver därmed inte prövas av den regionala etikprövningsnämnden. Vetenskapligt arbete under ST-utbildning jämställs med studentarbeten.