Vårens öppettider

I samband med vårens helger har vi öppet enligt nedan

Alla "röda" dagar samt Midsommarafton är vi stängda.

Skärtorsdag 29 mars - Kansliet stänger 12:00

Valborgsmässoafton 30 april - Kansliet stänger 12:00

Kristi himmelsfärd klämdag 11 maj - Kansliet är obemannat

Nationaldagen klämdag 6 juni - Kansliet obemannat

 

Om ni skickar in ansökningar per post är vi tacksamma om ni märker ut det kuvertet där originalet ligger.

Anslagstavla

2018-11-07

Entrédörrar

Guldhedsgatan 5a
2018-08-05

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.
2015-02-25

Etikprövning för studentarbeten och ST-arbeten

Arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning, så kallade studentarbeten, på grundnivå eller på avancerad nivå är inte forskning i etikprövningslagens mening. De behöver därmed inte prövas av den regionala etikprövningsnämnden. Vetenskapligt arbete under ST-utbildning jämställs med studentarbeten.
2014-01-10

Ny ansökan

Några saker att tänka på vid ny ansökan
2013-05-27

Ansökningar per möte

För att säkra kvalitén på handläggningen är antalet ärenden som behandlas vid varje sammanträde, begränsat till 25 stycken
2012-05-02

Märkning av avgifter

På förekommen anledning vill vi betona vikten av att märka inbetalningar av ansökningsavgiften på rätt sätt.
2012-01-03

Sekreterarärenden