Om nämnden

Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm och står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

Om en regional nämnd har avgjort ett ärende som gått emot forskningshuvudmannen kan denne överklaga beslutet hos Centrala etikprövningsnämnden.

Centrala etikprövningsnämnden har också tillsyn över efterlevnaden av etikprövningslagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. 

En regional nämnd ska under vissa förutsättningar lämna över ärendet för avgörande till Centrala etikprövningsnämnden.

Den centrala nämnden och de regionala nämnderna står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Vetenskapsrådet svarar för utbildning av ledamöter och ersättare i den centrala och de regionala etikprövningsnämnderna.

För kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen, besök Codex - samlingen av regler och riktlinjer för forskning.

Sidansvarig: webmaster@epn.se

Anslagstavla

2018-12-03

Namnbyte

Centrala etikprövningsnämnden byter från och med den 1 januari 2019 namn till Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP. Från årsskiftet nås hemsidan via www.onep.se och e-postadresserna kommer att avslutas med @onep.se.
2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2017-09-20

Stödmall – Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument efter Vägledning till forskningspersonsinformation.