Ledamöter och ersättare

Centrala etikprövningsnämnden består av en ordförande samt sex ledamöter. Av dem företräder två ledamöter allmänna intressen, de övriga är ledamöter med vetenskaplig kompetens.

Centrala etikprövningsnämnden

Ledamot och ordförande samt personlig ersättare

Karin Almgren, justitieråd
Ersättare: Carina Gunnarsson, generaldirektör

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Bengt Gustafsson, f.d. socialchef
Ersättare: Bimbi Ollberg, präst

Lena Näslund, studie- och yrkesvägledare
Ersättare: Birgitta Hübinette, polis

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Peter Höglund, professor
Ersättare: Elina Mäki-Torkko, professor

Kjell Asplund, professor
Ersättare: Christina Eintrei, professor

Anders Brändström, professor
Ersättare: Johan Fritzell, professor

Ann Wennerberg, professor
Ersättare: Elena Namli, professor

Anslagstavla

2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2017-09-20

Stödmall – Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument efter Vägledning till forskningspersonsinformation.
2017-09-20

God forskningssed, VR 1708, ny delvis omarbetad version

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.