Sammanträdestider

Nämnden sammanträder två gånger per månad i de avdelningar som prövar medicinsk forskning och en gång per månad (utom juli) i avdelningen som prövar övrig forskning. Sista ansökningsdag tillämpas inte men ansökan som kommit in till nämnden, är komplett och betald (avgiften inkommen till vårt bankgiro), senast cirka tre veckor innan sammanträdesdatum kan oftast tas med. Antalet ärenden per sammanträde är begränsat till 25 ärenden. Ett sammanträde kan därför ibland bli fullt tidigare.

Avdelningar för medicinsk forskning

Sammanträdesdatum

2017-04-19
2017-05-03
2017-05-17
2017-05-31
2017-06-14
2017-06-28
2017-07-12
2017-08-09
2017-08-23
2017-09-06
2017-09-20
2017-10-04
2017-10-18
2017-11-01
2017-11-15
2017-11-29
2017-12-13

 

Avdelning för övrig forskning

Sammanträdesdatum

2017-05-10
2017-06-07
2017-08-08
2017-09-13
2017-10-11
2017-11-08
2017-12-06

 

Anslagstavla

2017-04-21

Protokoll 2017-04-05

Medicinsk avdelning 1
2017-04-20

Protokoll 2017-04-06

Övrig avdelning
2017-04-04

Begränsade öppettider

Måndag 10 mars - fredag 21 mars sker fasadarbeten i anslutning till kansliets lokaler. Kansliet är under dessa två veckor endast öppet kl. 9-12. Vid kontakt med kansliet per telefon under dessa förmiddagar kan det vara oljud som omöjliggör samtal. Kontakta i så fall kansliet per e-post istället (registrator@uppsala.epn.se). Vi hoppas ni har överseende med detta!