Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har sitt kansli vid Uppsala universitet

I verksamheten ingår två avdelningar för prövning av medicinsk forskning, samt en avdelning för prövning av övrig forskning.

Upptagningsområde

Forskning vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet, samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter och kommuner i Uppsala, Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands. Örebro och Västmanlands län.

 

Anslagstavla

2016-07-18

Protokoll 2016-07-13

Medicinsk avdelning 1+2
2016-06-22

Kansliet

27 juni – 5 augusti har kansliet endast öppet kl. 9-12 p.g.a. semestrar.
2016-06-21

Protokoll 2016-06-15

Medicinsk avdelning 2