Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har sitt kansli vid Uppsala universitet

I verksamheten ingår två avdelningar för prövning av medicinsk forskning, samt en avdelning för prövning av övrig forskning.

Upptagningsområde

Forskning vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet, samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter och kommuner i Uppsala, Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands. Örebro och Västmanlands län.

 

Anslagstavla

2016-11-24

Protokoll 2016-11-16

Medicinsk avdelning 2
2016-11-23

Protokoll 2016-11-09

Övrig avdelning
2016-11-11

Protokoll 2016-11-02

Medicinsk avdelning 1