Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har sitt kansli vid Uppsala universitet

I verksamheten ingår två avdelningar för prövning av medicinsk forskning, samt en avdelning för prövning av övrig forskning.

Upptagningsområde

Forskning vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet, samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter och kommuner i Uppsala, Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands. Örebro och Västmanlands län.

 

Anslagstavla

2016-05-24

Protokoll 2016-05-11

Övrig avdelning
2016-05-11

Protokoll 2016-05-04

Medicinsk avdelning 1
2016-05-03

Kansliet

Fredagen den 13 maj har kansliet stängt. Handlingar kan den 13 maj lämnas till förvaltningens reception (registratur) vid Uppsala universitet på S:t Olofsgatan 10 B kl. 8-12 och 12.45-16.30.