Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har sitt kansli vid Uppsala universitet

I verksamheten ingår två avdelningar för prövning av medicinsk forskning, samt en avdelning för prövning av övrig forskning.

Upptagningsområde

Forskning vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter och kommuner i Uppsala, Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

 

Anslagstavla

2017-07-20

Protokoll 2017-07-12

Medicinsk avdelning 2
2017-07-06

Protokoll 2017-06-28

Medicinsk avdelning 1
2017-06-30

Begränsade öppettider

3 juli – 11 augusti har kansliet endast öppet kl. 9-12 p.g.a. semestrar.