Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har sitt kansli vid Uppsala universitet

I verksamheten ingår två avdelningar för prövning av medicinsk forskning, samt en avdelning för prövning av övrig forskning.

Upptagningsområde

Forskning vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet, samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter och kommuner i Uppsala, Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands. Örebro och Västmanlands län.

 

Anslagstavla

2016-10-19

Protokoll 2016-10-12

Övrig avdelning
2016-10-14

Kansliet

Onsdagen den 26 oktober har kansliet stängt på förmiddagen och öppet endast kl. 12 - 15.
2016-10-13

Protokoll 2016-10-05

Medicinsk avdelning 1