Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har sitt kansli vid Uppsala universitet

I verksamheten ingår två avdelningar för prövning av medicinsk forskning, samt en avdelning för prövning av övrig forskning.

Upptagningsområde

Forskning vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter och kommuner i Uppsala, Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

 

Anslagstavla

2017-08-18

Protokoll 2017-08-08

Övrig avdelning
2017-08-14

Kansliet

Fr.o.m. 30 augusti är besöksadressen Dag Hammarskjölds väg 7, Segerstedthuset (Servicecenter på plan 0).
2017-07-20

Protokoll 2017-07-12

Medicinsk avdelning 2