Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har sitt kansli vid Uppsala universitet

I verksamheten ingår två avdelningar för prövning av medicinsk forskning, samt en avdelning för prövning av övrig forskning.

Upptagningsområde

Forskning vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet, samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter och kommuner i Uppsala, Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands. Örebro och Västmanlands län.

 

Anslagstavla

2016-09-22

Protokoll 2016-09-14

Övrig avdelning
2016-09-15

Protokoll 2016-09-07

Medicinsk avdelning 1
2016-08-30

Protokoll 2016-08-24

Medicinsk avdelning 2