Ledamöter

Regionala nämndens tre avdelningar består av en ordförande och 15 ledamöter per avdelning, samt personliga ersättare för var och en vid respektive avdelning. Av ledamöterna har tio stycken per avdelning vetenskaplig kompetens - de övriga fem företräder allmänna intressen.

Ledamöter och ersättare i Regionala etikprövningsnämnden Uppsala

Avdelning 1, medicinsk forskning

Ordförande

Erik Lempert, f.d. lagman, administrativt ansvarig
Ersättare: Madelaine Tunudd, kammarrättsråd

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Per Blomström, docent, kardiologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Ann-Christin Johansson, docent, fysioterapi

Jan-Erik Broman, docent, psykiatri
Ersättare: Fotios Papadopoulos, universitetslektor, psykiatri

Greta Edelstam, docent, obstetrik och gynekologi
Ersättare: Anneli Stavreus-Evers, docent, gynekologi, reproduktiv medicin

Ulla Friberg, docent, öron- näsa- hals
Ersättare: Elisabeth Ståhle, professor, thoraxkirurgi

Jan Gustafsson, professor, pediatrik
Ersättare: Anna Sarkadi, docent, socialmedicin, socialpediatrik och beteendevetenskap

Ulf Haglund, professor emeritus, kirurgi
Ersättare: Anne Söderlund, professor, fysioterapi

Elisabeth Ronne Engström, adjungerad professor, neurokirurgi
Ersättare: Johanna Westerlund, lektor, cellbiologi

Christer Sundström, professor, patologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Kenneth Söderhäll, professor, jämförande fysiologi

Susanne Tornhamre, docent, biomedicin
Ersättare: Lars Wallin, professor, omvårdnad

Anna Cristina Åberg, docent, geriatrik och fysioterapi
Ersättare: Petra von Heideken Wågert, docent, geriatrik och fysioterapi

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Rolf Ahlzén, förtroendevald
Ersättare: Gert Ohlsson, förtroendevald

Tommy Berger, förtroendevald
Ersättare: Anders Bengtsson, förtroendevald

Ann-Mari Bergström, förtroendevald
Ersättare: Barbro Östling, förtroendevald

Daniel Didricksson, förtroendevald
Ersättare: Birthe Fridh, förtroendevald

Hanna Karin Linck, förtroendevald
Ersättare: Bengt Sandblad, förtroendevald

Avdelning 2, medicinsk forskning

Ordförande

Erik Brattgård, chefsrådman
Ersättare: Per-Erik Nistér, f.d rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Albert Alm, professor emeritus, oftalmiatrik
Ersättare: Janeth Leksell, docent, vårdvetenskap

Ulf Högberg, professor, obstetrik och gynekologi
Ersättare: Torbjörn Linde, docent, invärtesmedicin

Marieann Högman, professor, respirationsfysiologi
Ersättare: Peter Nygren, professor, onkologi

Brita Karlström, professor emerita, geriatrik
Ersättare: Mats Eriksson, docent, vårdvetenskap

Lars von Knorring, professor psykiatri, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Tom Lundin, professor emeritus, psykiatri

Carin Muhr, docent, neurologi
Ersättare: Lars-Gunnar Gunnarsson, docent, neurologi

Susan Pfeifer, professor, pediatrisk onkologi
Ersättare: Uwe Ewald, professor, pediatrik

Bengt Simonsson, professor, hematologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Margareta Möller, professor, vårdvetenskap

Lars Wiklund, professor emeritus, anestesiologi
Ersättare: Kerstin Öhrn, professor, vårdvetenskap

Agneta Yngve, professor, nutrition
Ersättare: Michael Häggman, docent, kirurgi

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Helena Busch-Christensen, förtroendevald
Ersättare: Erik Åkerlund, förtroendevald

Ingrid Fredriksson, förtroendevald
Ersättare: vakant

Ola Ström, förtroendevald
Ersättare: Görel Korkman, förtroendevald

Marianne Utterdahl, förtroendevald
Ersättare: Mattias Kareliusson, förtroendevald

Margaretha Åkerlind Skuteli, förtroendevald
Ersättare: Ingvar Nordén, förtroendevald

Avdelning 3, övrig forskning 

Ordförande

Erik Göransson, f.d. rådman
Ersättare: Johan Modin, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens 

Lena Almqvist, docent, psykologi
Ersättare: Ann-Margret Rydell, professor, utvecklingspsykologi

Daniela Andrén, docent, nationalekonomi
Ersättare: Gun Sundberg, docent, nationalekonomi

Henry Cöster, professor, systematisk teologi
Ersättare: Lars Pettersson, professor, historia 

Katarina Elofsson, docent, nationalekonomi
Ersättare: Birgitta Meurling, professor, etnologi

Marie-Louise Hall-Lord, professor, omvårdnad
Ersättare: Kristina Haglund, lektor, vårdvetenskap

Staffan Hygge, professor, miljöpsykologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Eva Hultin, docent, pedagogik

David O. Kronlid, docent, etik och didaktik
Ersättare: Per Sundman, docent, etik

Bo Lewin, professor, sociologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Magnus Frostenson, docent, företagsekonomi

Marie-Louise Danielsson-Tham, professor, livsmedelshygien
Ersättare: Niclas Månsson, professor, pedagogik

Greta Ågren, docent, etologi
Ersättare: Minna Gräns, professor, rättsvetenskap

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Sture Beckman, förtroendevald
Ersättare: Olof Johansson, förtroendevald

Christer Hoel, förtroendevald
Ersättare: Jenny Steen, förtroendevald

Barbro Larsson, förtroendevald
Ersättare: Malin Prenkert, förtroendevald

Lina Nordquist, förtroendevald
Ersättare: Thomas Karlsson, förtroendevald

Michael Williams, förtroendevald
Ersättare: Kerstin Monk, förtroendevald

 

Anslagstavla

2016-11-24

Protokoll 2016-11-16

Medicinsk avdelning 2
2016-11-23

Protokoll 2016-11-09

Övrig avdelning
2016-11-11

Protokoll 2016-11-02

Medicinsk avdelning 1