Kontakter

Den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har sitt kansli vid Uppsala universitet. Nedan hittar du alla kontaktuppgifter till oss.

Organisationsnummer: 20 22 00-1594

Kansliet:
Telefon: 018-471 74 00
Fax: 018-471 74 10
E-post: registrator@uppsala.epn.se  

Kansliet stänger kl.13 på fredagar.

 

Anne Nilsson, administrativ chef 

Veronika Bratt Svedberg, administratör

Sissela Lundberg, administratör

 

Postadress:
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Box 1964
751 49 UPPSALA

 

Besöksadress:
Drottninggatan 4
753 09 UPPSALA

 

Fr.o.m. 30 augusti är besöksadressen Dag Hammarskjölds väg 7, Segerstedthuset (Servicecenter på plan 0).

 

Fakturaadress:
FE 3572
838 81 FRÖSÖN

 

Betalning av avgift:
Bankgiro:793-7105

 

Betalning av avgift från utlandet:
IBAN: SE3212000000012810105634
Swift: DABASESX
Danske Bank
Box 7523
103 92 STOCKHOLM

 

 

Anslagstavla

2017-08-18

Protokoll 2017-08-08

Övrig avdelning
2017-08-14

Kansliet

Fr.o.m. 30 augusti är besöksadressen Dag Hammarskjölds väg 7, Segerstedthuset (Servicecenter på plan 0).
2017-07-20

Protokoll 2017-07-12

Medicinsk avdelning 2