Kontakter

Den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har sitt kansli vid Uppsala universitet. Nedan hittar du alla kontaktuppgifter till oss.

Organisationsnummer: 20 22 00-1594

Tel. 018-471 74 00
Fax. 018-471 74 10
E-post: registrator@uppsala.epn.se 

Postadress:
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Box 1964
751 49 UPPSALA

Besöksadress:
Drottninggatan 4
753 09 UPPSALA

Kansliet stänger kl.13 på fredagar.

Fakturaadress:
FE 3572
838 81 FRÖSÖN

 

Kontaktpersoner:
Anne Nilsson, administrativ chef
Tel. 018-471 74 01

 

Ingrid Forss, administratör

Tel. 018-471 74 03

 

Sissela Lundberg, administratör
Tel. 018-471 74 04

 

Betalning av avgift:
Bankgiro:793-7105

 

Betalning av avgift från utlandet:
IBAN: SE3212000000012810105634
Swift: DABASESX
Danske Bank
Box 7523
103 92 STOCKHOLM

 

 

Anslagstavla

2017-02-20

Protokoll 2017-02-08

Medicinsk avdelning 1
2017-02-06

Protokoll 2017-01-25

Medicinsk avdelning 2
2017-01-31

Ansökan

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.