Ansökan

Här följer information om vad ansökan ska innehålla.

Ansökan till nämnden ska bestå av ett enkelsidigt originaldokument samt 17 sorterade kopior (dubbelsidigt kopierade). Bilagorna märks med nummer som motsvarar blankettens bilageförteckning, punkt 9. De 17 sorterade kopiorna häftas ihop (varje ansökningskopia med dess bilagor). Undvik gem, plastfickor, mappar, pärmar eller liknande.

Ange gärna e-postadress även till behörig företrädare för forskningshuvudmannen under punkt 1:2 så att beslut kan expedieras per e-post.

Obligatoriska bilagor för samtliga ansökningar är bilaga 2 (forskningsplan), bilaga 9 (resursintyg) och bilaga 10 (CV). Övriga bilagor insänds i förekommande fall. För fackmän avsedda bilagor som Clinical Trial Protocol och Investigator Brochure insänds i tre exemplar. Gemensam EU-blankett insänds i två exemplar.

Se också dokumenten Vägledning till ansökan, Vägledning till forskningspersonsinformation och Vägledning till forskningsplan under Snabblänkar till dokument.

Ändringsansökan till tidigare godkänd ansökan insänds i ett exemplar. Se också dokumentet Vägledning till ansökan (under rubriken Ansökan om ändring) under Snabblänkar till dokument.

Betalning

Avgiften för ny ansökan är 5 000 kronor eller 16 000 kronor, se ansökningsblanketten. Avgiften för ändringsansökan är 2 000 kronor.

Betalning ska ske till nämndens bankgiro med en tydlig referens som anger vilken ansökan som avses. Lämpligen anges vid ny ansökan ansvarig forskarens namn och projekttitel (minst de tre första orden i projekttiteln). Vid ändringsansökan anges lämpligen ansvarig forskarens namn och det ursprungliga diarienumret. Det går inte att betala för flera ansökningar samtidigt. Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas.

Betalning av avgift:
Bankgiro:793-7105

Betalning av avgift från utlandet:
IBAN: SE3212000000012810105634
Swift: DABASESX
Danske Bank
Box 7523
103 92 Stockholm

Beslut

Efter att ansökan behandlats publiceras protokollet från sammanträdet (se Anslagstavlan och Protokoll). Av protokollet framgår vissa uppgifter om ansökan såsom sökande forskningshuvudman, projekttitel, namn på ansvarig forskare samt nämndens beslut. De särskilt uppsatta besluten expedieras via e-post till ansvarig forskare och behörig företrädare för forskningshuvudmannen (vid ändringsansökan endast till ansvarig forskare). Målsättningen är att protokoll och beslut ska vara klara inom 14 dagar efter sammanträdet.

Anslagstavla

2016-11-24

Protokoll 2016-11-16

Medicinsk avdelning 2
2016-11-23

Protokoll 2016-11-09

Övrig avdelning
2016-11-11

Protokoll 2016-11-02

Medicinsk avdelning 1