Elektronisk ansökan

2017-06-29

Under senare delen av hösten 2017 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Information kommer löpande att publiceras på webbplatsen och även riktad information kommer att gå ut längre fram.

Anslagstavla

2017-07-20

Protokoll 2017-07-12

Medicinsk avdelning 2
2017-07-06

Protokoll 2017-06-28

Medicinsk avdelning 1
2017-06-30

Begränsade öppettider

3 juli – 11 augusti har kansliet endast öppet kl. 9-12 p.g.a. semestrar.