Ansökan

2017-01-31

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Anslagstavla

2017-06-20

Protokoll 2017-06-07

Övrig avdelning
2017-06-14

Protokoll 2017-05-31

Medicinsk avdelning 1
2017-06-07

Protokoll 2017-05-24

Medicinsk avdelning 1+2 EXTRA SAMMANTRÄDE