Ansökan

2017-01-31

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Anslagstavla

2017-08-18

Protokoll 2017-08-08

Övrig avdelning
2017-08-14

Kansliet

Fr.o.m. 30 augusti är besöksadressen Dag Hammarskjölds väg 7, Segerstedthuset (Servicecenter på plan 0).
2017-07-20

Protokoll 2017-07-12

Medicinsk avdelning 2