Ansökan

2017-01-31

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Anslagstavla

2017-05-15

Protokoll 2017-05-03

Medicinsk avdelning 1
2017-04-28

Protokoll 2017-04-19

Medicinsk avdelning 2
2017-04-21

Protokoll 2017-04-05

Medicinsk avdelning 1