Ansökan

2017-01-31

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.

Anslagstavla

2017-03-28

Protokoll 2017-03-15

Övrig avdelning
2017-03-22

Protokoll 2017-03-08

Medicinsk avdelning 1
2017-03-08

Protokoll 2017-02-22

Medicinsk avdelning 2