Anslagstavlan

Anslagstavla

2017-04-21

Protokoll 2017-04-05

Medicinsk avdelning 1
2017-04-20

Protokoll 2017-04-06

Övrig avdelning
2017-04-04

Begränsade öppettider

Måndag 10 mars - fredag 21 mars sker fasadarbeten i anslutning till kansliets lokaler. Kansliet är under dessa två veckor endast öppet kl. 9-12. Vid kontakt med kansliet per telefon under dessa förmiddagar kan det vara oljud som omöjliggör samtal. Kontakta i så fall kansliet per e-post istället (registrator@uppsala.epn.se). Vi hoppas ni har överseende med detta!
2017-03-30

Protokoll 2017-03-22

Medicinsk avdelning 2
2017-03-28

Protokoll 2017-03-15

Övrig avdelning
2017-03-22

Protokoll 2017-03-08

Medicinsk avdelning 1
2017-03-08

Protokoll 2017-02-22

Medicinsk avdelning 2
2017-03-01

Protokoll 2017-02-15

Övrig avdelning
2017-02-20

Protokoll 2017-02-08

Medicinsk avdelning 1
2017-01-31

Ansökan

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.