Anslagstavlan

Anslagstavla

2017-03-28

Protokoll 2017-03-15

Övrig avdelning
2017-03-22

Protokoll 2017-03-08

Medicinsk avdelning 1
2017-03-08

Protokoll 2017-02-22

Medicinsk avdelning 2
2017-03-01

Protokoll 2017-02-15

Övrig avdelning
2017-02-20

Protokoll 2017-02-08

Medicinsk avdelning 1
2017-02-06

Protokoll 2017-01-25

Medicinsk avdelning 2
2017-01-31

Ansökan

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.
2017-01-31

Protokoll 2017-01-18

Övrig avdelning
2017-01-25

Protokoll 2017-01-11

Medicinsk avdelning 1