Anslagstavlan

Anslagstavla

2017-06-20

Protokoll 2017-06-07

Övrig avdelning
2017-06-14

Protokoll 2017-05-31

Medicinsk avdelning 1
2017-06-07

Protokoll 2017-05-24

Medicinsk avdelning 1+2 EXTRA SAMMANTRÄDE
2017-05-24

Protokoll 2017-05-17

Medicinsk avdelning 2
2017-05-23

Protokoll 2017-05-10

Övrig avdelning
2017-05-15

Protokoll 2017-05-03

Medicinsk avdelning 1
2017-04-28

Protokoll 2017-04-19

Medicinsk avdelning 2
2017-04-21

Protokoll 2017-04-05

Medicinsk avdelning 1
2017-04-20

Protokoll 2017-04-06

Övrig avdelning
2017-01-31

Ansökan

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.