Anslagstavlan

Anslagstavla

2017-08-18

Protokoll 2017-08-08

Övrig avdelning
2017-08-14

Kansliet

Fr.o.m. 30 augusti är besöksadressen Dag Hammarskjölds väg 7, Segerstedthuset (Servicecenter på plan 0).
2017-07-20

Protokoll 2017-07-12

Medicinsk avdelning 2
2017-07-06

Protokoll 2017-06-28

Medicinsk avdelning 1
2017-06-30

Begränsade öppettider

3 juli – 11 augusti har kansliet endast öppet kl. 9-12 p.g.a. semestrar.
2017-06-29

Elektronisk ansökan

Under senare delen av hösten 2017 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Information kommer löpande att publiceras på webbplatsen och även riktad information kommer att gå ut längre fram.
2017-06-27

Protokoll 2017-06-14

Medicinsk avdelning 2
2017-06-20

Protokoll 2017-06-07

Övrig avdelning
2017-06-14

Protokoll 2017-05-31

Medicinsk avdelning 1
2017-06-07

Protokoll 2017-05-24

Medicinsk avdelning 1+2 EXTRA SAMMANTRÄDE
2017-05-24

Protokoll 2017-05-17

Medicinsk avdelning 2
2017-05-23

Protokoll 2017-05-10

Övrig avdelning
2017-05-15

Protokoll 2017-05-03

Medicinsk avdelning 1
2017-01-31

Ansökan

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas! Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.