Sammanträdestider

Avdelningen för medicinsk forskning sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli. Avdelningen för övrig forskning har sammanträden med lite längre intervaller.


För att en ansökan ska kunna granskas på ett sammanträde ska den vara komplett ifylld och med tillämpliga bilagor. Även rätt ansökningsavgift ska vara betald. Läs mer på sidan Ansökan.

Medicinsk forskning som inte innebär någon klinisk prövning eller intervention, utan där metod och insamling av forskningsdata utgörs av intervjuer, enkäter, workshops, stödfunktioner, utvärdering och liknande och där forskningen görs på redan insamlat material, forskning på personuppgifter, placeras ofta i avdelningen för övrig forskning. Kontakta gärna kansliet om ni är osäker på vilken avdelning er ansökan ska till.

 
Avdelningen för medicinsk forskning 

Sammanträde

Sista ansökningsdag

2017-02-07

2017-01-16

2017-03-07

2017-02-13

2017-04-04

2017-03-13

2017-05-02

2017-04-10

2017-06-13

2017-05-22

2017-08-08

2017-06-19

2017-09-05

2017-08-14

2017-10-10

2017-09-18

2017-11-07

2017-10-16

2017-12-05

2017-11-13


Avdelningen för övrig forskning

Sammanträde

Sista ansökningsdag

2017-02-28

2017-02-06

2017-04-11

2017-03-20

2017-05-30

2017-05-08

2017-08-22

2017-08-07

2017-09-26

2017-09-04

2017-10-31

2017-10-09

2017-12-12

2017-11-20

 

Anslagstavla

2017-06-26

Digital ärendehantering

Under senare delen av hösten 2017 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketter med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Information kommer löpande att publiceras på hemsidan och riktad information kommer även att gå ut längre fram.
2017-06-21

Tillgänglighet under sommaren

Under perioden 23 juni - 7 augusti kommer nämndens kansli att vara begränsat bemannat. E-post bevakas fortlöpande. Den som vill lämna handlingar personligen kan göra det hos värdmyndigheten Umeå universitets registratur i Förvaltningshuset, plan 3.
2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.