Sammanträdestider

Avdelningen för medicinsk forskning sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli. Avdelningen för övrig forskning har sammanträden med lite längre intervaller.


För att en ansökan ska kunna granskas på ett sammanträde ska den vara komplett ifylld och med tillämpliga bilagor. Även rätt ansökningsavgift ska vara betald. Läs mer på sidan Ansökan.

Medicinsk forskning som inte innebär någon klinisk prövning eller intervention, utan där metod och insamling av forskningsdata utgörs av intervjuer, enkäter, workshops, stödfunktioner, utvärdering och liknande och där forskningen görs på redan insamlat material, forskning på personuppgifter, placeras ofta i avdelningen för övrig forskning. Kontakta gärna kansliet om ni är osäker på vilken avdelning er ansökan ska till.

Observera att ansökningar om ändring och tillägg inte har någon sista ansökningsdag utan granskas löpande av ordförande i samråd med vetenskaplig sekreterare.

 
Avdelningen för medicinsk forskning 

Sammanträde

Sista ansökningsdag

2017-10-03

2017-09-11

2017-11-07

2017-10-16

2017-12-05

2017-11-13

2018-01-09

2017-12-18

2018-02-06

2018-01-15

2018-03-06

2018-02-12

2018-04-10

2018-03-19

2018-05-08

2018-04-16

2018-06-12

2018-05-21

2018-08-07

2018-06-18

2018-09-04

2018-08-13

2018-10-02

2018-09-10

2018-11-06

2018-10-15

2018-12-04

2018-11-12


Avdelningen för övrig forskning

Sammanträde

Sista ansökningsdag

2017-10-31

2017-10-09

2017-12-12

2017-11-20

2018-01-16

2017-12-18

2018-02-13

2018-01-22

2018-03-20

2018-02-26

2018-04-24

2018-04-03

2018-05-29

2018-04-30

2018-08-21

2018-07-30

2018-09-25

2018-09-03

2018-10-30

2018-10-08

2018-12-11

2018-11-19

Anslagstavla

2017-09-20

Stödmall - Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument, på höger sida.
2017-08-24

Digital ärendehantering

Under våren 2018 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Information kommer att publiceras på vår webbplats och riktad information kommer att gå ut till berörda längre fram.
2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.