Sammanträdestider

En gång per månad sammanträder nämnden för prövning av inkomna ärenden. Nedan hittar du vårt sammanträdesschema samt datum för sista inlämningsdag

Sammanträdesschema 

Avdelningen för medicinsk forskning 

Sammanträde

Sista ansökningsdag

2016-02-02

2016-01-11

2016-03-01

2016-02-08

2016-04-05

2016-03-14

2016-05-03

2016-04-11

2016-06-07

2016-05-16

2016-08-09

2016-06-20

2016-09-06

2016-08-15

2016-10-04

2016-09-12

2016-11-01

2016-10-10

2016-12-06

2016-11-14


Avdelningen för övrig forskning

Sammanträde

Sista ansökningsdag

2016-01-19

2015-12-14

2016-02-09

2016-01-18

2016-03-15

2016-02-22

2016-04-12

2016-03-21

2016-05-17

2016-04-25

2016-06-07

2016-05-16

2016-08-16

2016-08-01

2016-09-13

2016-08-22

2016-10-18

2016-09-26

2016-11-15

2016-10-24

2016-12-13

2016-11-21

Anslagstavla

2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.