Sammanträdestider

Avdelningen för medicinsk forskning sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli. Avdelningen för övrig forskning har sammanträden med lite längre intervaller. Nedan finns datum för avdelningarnas möten samt sista inlämningsdag.

Sammanträdesschema 

Avdelningen för medicinsk forskning 

Sammanträde

Sista ansökningsdag

2016-12-06

2016-11-14

2017-01-10

2016-12-19

2017-02-07

2017-01-16

2017-03-07

2017-02-13

2017-04-04

2017-03-13

2017-05-02

2017-04-10

2017-06-13

2017-05-22

2017-08-08

2017-06-19

2017-09-05

2017-08-14

2017-10-03

2017-09-11

2017-11-07

2017-10-16

2017-12-05

2017-11-13


Avdelningen för övrig forskning

Sammanträde

Sista ansökningsdag

2016-12-13

2016-11-21

2017-01-17

2016-12-19

2017-02-28

2017-02-06

2017-04-11

2017-03-20

2017-05-30

2017-05-08

2017-08-22

2017-08-07

2017-09-26

2017-09-04

2017-10-31

2017-10-09

2017-12-12

2017-11-20

 

Anslagstavla

2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.