Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå har sitt kansli vid Umeå universitet

I regionala nämndens verksamhet ingår två avdelningar. En avdelning för prövning av medicinsk forskning, samt en avdelning för prövning av övrig forskning.

Upptagningsområde

Forskning vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet, samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter och kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

 

 

 

 

 

Anslagstavla

2017-09-20

Stödmall - Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument, på höger sida.
2017-08-24

Digital ärendehantering

Under våren 2018 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Information kommer att publiceras på vår webbplats och riktad information kommer att gå ut till berörda längre fram.
2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.