Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå har sitt kansli vid Umeå universitet

I regionala nämndens verksamhet ingår två avdelningar. En avdelning för prövning av medicinsk forskning, samt en avdelning för prövning av övrig forskning.

Upptagningsområde

Forskning vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet, samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter och kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

 

 

 

 

 

Anslagstavla

2017-06-21

Tillgänglighet under sommaren

Under perioden 23 juni - 7 augusti kommer nämndens kansli att vara begränsat bemannat. E-post bevakas fortlöpande. Den som vill lämna handlingar personligen kan göra det hos värdmyndigheten Umeå universitets registratur i Förvaltningshuset, plan 3.
2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.