Ledamöter

Regionala nämndens två avdelningar består av en ordförande och 15 ledamöter per avdelning, samt personliga ersättare för var och en vid respektive avdelning. Av ledamöterna har tio stycken per avdelning vetenskaplig kompetens - de övriga fem företräder allmänna intressen.

Ledamöter och ersättare regionala etikprövningsnämnden Umeå

2014-01-01 - 2016-12-31

Avdelningen för medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Anders Iacobæus f.d hovrättspresident
Ersättare: Agneta Ögren, lagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Inge Axelsson, docent, pediatrik
Ersättare: Torbjörn Lind, medicine doktor pediatrik, nutrition

Lars Bläckberg, universitetslektor, biovetenskap
Ersättare: Astrid Norberg, professor emeritus, omvårdnad

Pal Bordas, universitetslektor, radiologi
Ersättare: Ronnie Lundström, professor medicinsk teknik

Rune Dahlqvist, professor, klinisk farmakologi
Ersättare: Peter Munch Andersen, professor, neurologi

Sture Eriksson, professor geriatrik
Ersättare: Hugo Lövheim, docent, geriatrik

Bruno Hägglöf, professor barn- och ungdomspsykiatri, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Mikael Sandlund, docent, psykiatri

Per Lenner, adjungerad professor, onkologi
Ersättare: Siv Söderberg, docent, hälsovetenskap

Margareta Molin Thorén, professor, odontologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Thomas Brännström, professor, patologi

Ulrika Petterson Kymmer, docent, klinisk farmakologi
Ersättare: Ingegerd Hildingsson, professor, reproduktiv hälsa

Gunnevi Sundelin, professor, hälsovetenskap
Ersättare: Gunilla Strandberg, professor, omvårdnad

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Ylva Hedquist-Hedlund, socionom
Ersättare: Alejandro Caviedes, vårdbiträde

Torleif Hitti, montör
Ersättare: Annica Nilsson, undersköterska

Elisabeth Larsson, handläggare
Ersättare: Anne Kotavuopio Jatko, studerande

Per-Erik Lundmark, lokförare
Ersättare: Hans Modig, läkare

Sören Olsson, kyrkoherde
Ersättare: Elisabeth Walfridsson, pensionär

Avdelning för övrig forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Pia Sandeskog, hovrättsråd
Ersättare: Karin Granholm, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Eva Alerby, professor, pedagogik och lärande
Ersättare: Karin Sporre, professor pedagogik

Elisabeth Berg, professor arbetsvetenskap
Ersättare: Jonas Edlund, professor, sociologi

Erna Danielsson, docent, sociologi
Ersättare: Mikael Wiberg, professor, informatik

Staffan Karp, docent, pedagogik
Ersättare: Viola Boström, universitetslektor, juridik

Urban Lindgren, professor, kulturgeografi, vetenskaplig sekreterare
ERsättare: Einar Holm, professor, kulturgeografi

Gerhard Nordlund, docent, pedagogik
Ersättare: Bodil Landstad, professor, hälsovetenskap

Anders J Persson, universitetslektor, etik
Ersättare: Eivind Torp, docent, juridik

Ingrid Zakrisson, docent, psykologi
Ersättare: Joaquim JF Soares, professor, psykologi

Eva Lindh Waterworth, professor, informatik
Ersättare: Stefan Sjöström, docent, socialt arbete

Marie Wiberg, professor, statistik, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Xavier De Luna, professor, statistik

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Lena Brännholm, förskolechef
Ersättare: Lennart Johansson, psykolog

Carin Hasslow, präst
Ersättare: Glenn Berggård, universitetsadjunkt

Marie-Louise Bystedt, vårdlärare
Ersättare: Anna-Karin Jonsson Berg, kemist

Mats Olofsson, journalist
Ersättare: Lars-Göran Brandt, integrationsdirektör

Zeth Olsson, säljare
Ersättare: Elisabeth Lindberg, gymnasielärare

Anslagstavla

2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.