Kontakter

Regionnämnden har sitt kansli vid Umeå universitet. Nedan hittar du samtliga kontaktuppgifter till oss

Adress:

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

Samverkanshuset, Universitetsområdet

901 87 Umeå

Kontakt:

E-post: epn@adm.umu.se

Tanja Gyldén
Tel. 090-786 72 52

tanja.gylden@umu.se

Ingela Engman Sköld (60%)
Tel. 090-786 72 53

ingela.engman.skold@umu.se

 

Organisationsnummer: 20 22 00-1586

Bankgironr för avgiften: 201-6038

Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE 1112 0000 0001 2810 1046 54
Swiftcode: DABASESX
Bank: Danske Bank

Anslagstavla

2017-09-20

Stödmall - Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersonsinformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument, på höger sida.
2017-08-24

Digital ärendehantering

Under våren 2018 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Information kommer att publiceras på vår webbplats och riktad information kommer att gå ut till berörda längre fram.
2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.