Kontakter

Regionnämnden har sitt kansli vid Umeå universitet. Nedan hittar du samtliga kontaktuppgifter till oss

Adress:

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

Samverkanshuset, Universitetsområdet

901 87 Umeå

Kontakt:

E-post: epn@adm.umu.se

Tanja Gyldén
Tel. 090-786 72 52

tanja.gylden@umu.se

Ingela Engman Sköld (60%)
Tel. 090-786 72 53

ingela.engman.skold@umu.se

 

Organisationsnummer: 20 22 00-1586

Bankgironr för avgiften: 201-6038

Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE 1112 0000 0001 2810 1046 54
Swiftcode: DABASESX
Bank: Danske Bank

Anslagstavla

2015-08-06

Antal kopior

Tack vare att flera ledamöter i Umeås nämnd nu tar del av ansökningar digitalt behövs inte längre 17 kopior av en ny ansökan, utan endast tre stycken.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.