Sammanträdestider

Avdelningarna som prövar medicinsk forskning sammanträder varje vecka med ett kortare uppehåll under sommaren. Sista inlämningsdag tillämpas inte. Avdelningen som prövar övrig forskning sammanträder en gång i månaden och sista ansökningsdag är fyra veckor före sammanträdesdatum. Uppehåll i juli månad.

 

Sammanträdestider år 2016

Medicinska avdelningarna

Augusti: 3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8

September: 7/9, 14/9, 21/9, 28/9

Oktober: 5/10, 12/10, 19/10, 26/10

November: 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11

December: 7/12, 14/12, 21/12

 

Övrig forskning

September: 8/9

Oktober: 6/10

November: 10/11

December: 8/12

Anslagstavla

2016-09-23

Tisdag 27:e september

Kansliet stänger klockan 12:00.
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.