Sammanträden

Avdelningarna som prövar medicinsk forskning sammanträder varje vecka med ett kortare uppehåll under sommaren. Sista inlämningsdag tillämpas inte. Avdelningen som prövar övrig forskning sammanträder en gång i månaden och sista ansökningsdag är fyra veckor före sammanträdesdatum. Uppehåll i juli månad.

 

Sammanträdesdatum

Medicinska avdelningarna

2017


2017-06-28

2017-08-02
2017-08-09
2017-08-16
2017-08-23
2017-08-30
2017-09-06
2017-09-13
2017-09-20
2017-09-27
2017-10-04
2017-10-11
2017-10-18
2017-10-25
2017-11-01
2017-11-08
2017-11-15
2017-11-22
2017-11-29
2017-12-06
2017-12-13
2017-12-20

Övrig forskning

Augusti: 2017-08-03
September: 2017-09-14
Oktober: 2017-10-12
November: 2017-11-09
December: 2017-12-07

 

 

Anslagstavla

2017-06-26

Elektronisk ansökan

Under senare delen av hösten 2017 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Information kommer löpande att publiceras på hemsidan och riktad information kommer även att gå ut längre fram.